Cursussen

Informatie bij Loek Treep, 0317 424962, treep@upcmail.nl

Opgavemogelijkheden en ‘spelregels’

Als u zich via de website opgeeft:

Kruis a.u.b. de activiteiten aan in het opgaveformulier waaraan u mee wilt doen en geef aan of u lid of begunstiger bent. De kosten worden automatisch bij elkaar opgeteld; de opgave wordt doorgestuurd naar Marianne Bordes.
Maak het totaalbedrag over naar bankrekeningnummer NL78INGB0000870161 t.n.v. Vrijzinnigen Bennekom, onder vermelding van ‘programma’. De opgave voor een programmaonderdeel is pas definitief na ontvangst van het verschuldigde bedrag.

Als u het inschrijfformulier in het programmaboekje gebruikt:

Op het formulier vult u het bedrag in dat u voor de cursus of leeskring verschuldigd bent en telt deze kosten bij elkaar op.
Maak het totaalbedrag over naar bankrekeningnummer NL78INGB0000870161 t.n.v. Vrijzinnigen Bennekom, onder vermelding van ‘programma’. De opgave voor een programmaonderdeel is pas definitief na ontvangst van het verschuldigde bedrag.

Zend het inschrijfformulier aan:
mevr. A.M. Bordes, Veenderweg 2d, 6721 WE Bennekom.

Spelregels

Zodra aanmelding én betaling door ons ontvangen zijn, ontvangt u hiervan een bevestiging per post of per e-mail.
De cursussen/kringen/workshops/excursies kennen meestal een maximum aantal deelnemers. De volgorde van binnenkomst van de inschrijving bij mevrouw Bordes is bepalend voor plaatsing. De ervaring heeft geleerd dat veel activiteiten snel volgeboekt zijn: ‘wie het eerst komt, het eerst maalt’.

Door het winterseizoen heen blijft opgave mogelijk voor activiteiten waarvoor het aantal inschrijvingen het maximum aantal nog niet heeft bereikt; raadpleeg zo mogelijk de website www.vrijzinnigenbennekom.nl
Nadat het minimum aantal deelnemers is bereikt ontvangt u een bevestiging van deelname.

Mocht de cursus/kring/workshop/excursie van uw keuze volgeboekt zijn, dan wordt u, als u dat wilt, op een wachtlijst geplaatst en krijgt u daarover bericht. Indien een inschrijving wordt ingetrokken door de deelnemer vindt restitutie van het inschrijfgeld uitsluitend plaats indien u een plaatsvervanger heeft. Bij verhindering om (een deel van) een cursus/kring/workshop/excursie te volgen vindt geen restitutie van (een deel van) het inschrijfgeld plaats.

De activiteiten vinden plaats in: De Ontmoeting, Emmalaan 1 te Bennekom, tenzij anders aangegeven.De prijzen voor leden / begunstigers gelden ook voor de leden en begunstigers van andere vrijzinnige afdelingen van de Regio Zuidwest Veluwe.


ANBI logo Vormgeving & Realisatie: Zietze.nl