Lezingen

Tijdens de donderdagavond-lezingen gaan we wat dieper in op onderwerpen die een relatie hebben met spiritualiteit en religiositeit. Ook worden soms meer maatschappelijke of natuurwetenschappelijke onderwerpen behandeld.
Het aantrekkelijke van een donderdagavondlezing is dat er een ruime tijd wordt uitgetrokken voor discussie met de spreker en voor onderlinge uitwisseling van gedachten.
We proberen sprekers uit te nodigen die al de nodige bekendheid hebben via de media en/of hun boeken. Iedereen kan suggesties voor sprekers en onder-werpen aanleveren.

Zen stone path in a Japanese Garden near Heian Shrine.Stones are surrounded by lotus leaves

Ook dit jaar ziet u dat we weer boeiende onderwerpen van geheel verschillende aard op het programma hebben staan.


 

Tijd: 20.00 uur
Kosten: € 6 / € 8 incl. koffie/thee

Opgave: U hoeft zich voor de lezingen niet op te geven

Contactpersoon: Loek Treep, tel. 0317 424962, e-mail: treep@upcmail.nl


ANBI logo Vormgeving & Realisatie: Zietze.nl