ANBI status

 

Huidige naam van de vereniging volgens de statuten:
Vrijzinnigen Bennekom
RSIN: 815342421
Postadres: De Ontmoeting, Emmalaan 1, 6721 CT Bennekom
Doelstelling:
Bevordering van de vrije ontwikkeling van het vrijzinnig geloofsleven en spiritualiteit door middel van vieringen, lezingen, cursussen e.d..
Hoofdlijn Beleidsplan:
– Streven naar spirituele ontwikkeling van individu en gemeenschapsvorming
– aanvaarden van maatschappelijke verantwoordelijkheid
– zulks door activiteiten als bovengenoemd en via contacten met maatschappelijke organisaties
– middelen worden verworven uit vrijwillige bijdragen van leden en begunstigers; over beheer wordt besloten door bestuur na advies van een financiële commissie. De vereniging kent geen winstoogmerk.
Bestuur:
Het bestuur bestaat uit tenminste 5 leden, waaronder voorzitter, secretaris, penningmeester en 2 algemene leden.
Beloningsbeleid:
Bestuurders zijn onbezoldigd. De vereniging is gehouden aan de Centrale Regeling voor voorgangers, waarbij de traktementrichtslijnen van de PKN gevolgd worden.
In 2015-2016 werden de volgende aktiviteiten uitgeoefend:
– uitvoering van een breed programma van lezingen en cursussen, open-tafel bijeenkomsten, concerten en kunst-exposities
– houden van zondagse vieringen en bezinningssamenkomsten
– pastoraal werk
– tweewekelijkse bestuursvergaderingen; jaarlijkse algemene ledenvergadering; vergaderingen van vele commissies
Financiële verantwoording: ANBI Toelichting op jaarrekening 2015-16
Financieel jaarverslagANBI baten lasten  2015-2016Actueel


Hans Dirk van Hoogstraten

30 april 2017 Lees verder

Hans le Grand

7 mei 2017 Lees verder

Bezoek aan de abdij Koningsoord in Oosterbeek

10 mei 2017 Lees verder

Papageno en Papagena – Tjeu van den Berk 20.00 uur

11 mei 2017 Lees verder

Stilteviering

14 mei 2017 Lees verder

Ontmoeting in Kunst

14 mei 2017 Lees verder

Stiltewandeling

20 mei 2017 Lees verder

Filmdag

20 mei 2017 Lees verder

Lintviering

21 mei 2017 Lees verder

Thomas viering

28 mei 2017 Lees verder

Nieuwsbrief


Blijf op de hoogte en schrijf je in voor onze nieuwsbrief!

E-mailadres


ANBI logo Vormgeving & Realisatie: Zietze.nl