ANBI status

 

Huidige naam van de vereniging volgens de statuten:
Vrijzinnigen Bennekom
RSIN: 815342421
Postadres: De Ontmoeting, Emmalaan 1, 6721 CT Bennekom
Doelstelling:
Bevordering van de vrije ontwikkeling van het vrijzinnig geloofsleven en spiritualiteit door middel van vieringen, lezingen, cursussen e.d..
Hoofdlijn Beleidsplan:
– Streven naar spirituele ontwikkeling van individu en gemeenschapsvorming
– aanvaarden van maatschappelijke verantwoordelijkheid
– zulks door activiteiten als bovengenoemd en via contacten met maatschappelijke organisaties
– middelen worden verworven uit vrijwillige bijdragen van leden en begunstigers; over beheer wordt besloten door bestuur na advies van een financiële commissie. De vereniging kent geen winstoogmerk.
Bestuur:
Het bestuur bestaat uit tenminste 5 leden, waaronder voorzitter, secretaris, penningmeester en 2 algemene leden.
Beloningsbeleid:
Bestuurders zijn onbezoldigd. De vereniging is gehouden aan de Centrale Regeling voor voorgangers, waarbij de traktementrichtslijnen van de PKN gevolgd worden.
In 2015-2016 werden de volgende aktiviteiten uitgeoefend:
– uitvoering van een breed programma van lezingen en cursussen, open-tafel bijeenkomsten, concerten en kunst-exposities
– houden van zondagse vieringen en bezinningssamenkomsten
– pastoraal werk
– tweewekelijkse bestuursvergaderingen; jaarlijkse algemene ledenvergadering; vergaderingen van vele commissies
Financiële verantwoording: ANBI Toelichting op jaarrekening 2015-16
Financieel jaarverslagANBI baten lasten  2015-2016Actueel


Ontdek de wereld van jouw dromen door Marieke Hoeve

24 november 2017Lees verder

Expositie

29 oktober 2017Lees verder

Nieuwsbrief


Blijf op de hoogte en schrijf je in voor onze nieuwsbrief!

E-mailadres


ANBI logo Vormgeving & Realisatie: Zietze.nl