Bezinning

Zin op Zondag

Gewaarzijn, een rijk begrip!

gewaarzijn 2

Dit jaar kozen wij het thema Gewaarzijn.
Best een ouderwets woord dat je tegenwoordig nauwelijks meer gebruikt. Bij het verder zoeken naar de betekenis hiervan, merkten we dat het een inhoudsvol, rijk en inspirerend begrip is. Gewaarzijn heeft te maken met bele- ven, bekijken, ervaren, horen, zien, observeren, voelen en waarnemen. In het Engels aangeduid met awareness.

Gewaarzijn doen we dagelijks bewust en onbewust. Het is rustig zitten of wandelen en observeren. Kijken naar en ervaren van alles wat er in en om je heen gebeurt. Zoals je aan het strand kunt staan en naar de golven kijkt. Ge- tuige worden van je omgeving, van de wereld waarin je leeft. Een Gewaarzijn dat voor iedereen heel verschillend kan zijn en andere emoties kan oproepen, omdat je vanuit je eigen perceptie waarneemt.

Gewaarzijn als waarnemen zonder ver- en vooroordelen. Bij Gewaarzijn ob- serveer je wat er is en niet wat je ervan vindt. Door gewaar te zijn en het ver- der daarbij te laten, zonder verdere be- of veroordeling, schuiven je gedach- ten meer naar de achtergrond. Je ‘commentaarstemmetje’ met interpretaties, negatieve gedachten, oordelen over goed en kwaad, over mooi en lelijk, over sociaal wenselijk en onwenselijk, over je zelfbeeld en ga zo maar door, geef je vrijaf.

Wat zou het ons brengen als we soms, heel bewust, even geen mening heb- ben?

Dit aspect en vele andere perspectieven op Gewaarzijn gaan sprekers in deze serie Zin op zondag belichten. Naast de filosofische en spirituele kant van Ge- waarzijn komen ook de dagelijkse praktijk, de voorzintuiglijke aspecten en de ‘zwarte’ kanten van Gewaarzijn aan de orde. In dit programmaboekje en op de website vindt u meer informatie.

Wij zijn benieuwd naar uw ervaringen en begroeten u graag in De Ontmoeting. Contactpersoon: Lia Hol, welkom@liahol.nl

Zin op zondag: GewaarzijnANBI logo Vormgeving & Realisatie: Zietze.nl