Thema 2014-2015: Moed


De vele gezichten van moed: Een verkenning

Soms rol je van het een in het ander. Zo verging het ons met het thema dat wij kozen voor deze nieuwe reeks bezinningsbijeenkomsten: ‘Moed’.

In het afgelopen jaar dachten we in de bezinningsbijeenkomsten met elkaar na over het thema ‘Hallo Wereld’. Wij merkten al luisterend naar sprekers en de vragen en opmerkingen van de aanwezigen dat er echt iets voor nodig is om ‘Hallo Wereld’ te kunnen zeggen. Maar wat is dat dan? Wat heb je daar dan voor nodig? We voelden de behoefte om dat verder uit te diepen en als gevolg daarvan ontstond deze reeks over het thema ‘Moed’.

Maar het thema roept veel vragen op. Misschien wel meer dan er antwoorden zijn. Wij kozen een thema met veel gezichten. Deze reeks heeft dan ook een sterk verkennend karakter. We vonden vrouwen en mannen die vanuit hun professie en persoonlijk leven het thema ‘Moed’ in verschillende contexten zullen belichten: in de filosofie, op het werk, in de muziek, in het publieke domein en in de omgang met de mensen om je heen.

Bij de verschillende onderdelen van het programma leest u daar meer over.

Zoals u misschien gemerkt hebt, experimenteren we af en toe met nieuwe vormen en sommige daarvan blijken voor herhaling vatbaar. Zo vindt u opnieuw een film en een muziekcafé in het programma.

Dit jaar heeft de reeks een duidelijke kop en staart. We starten met een algemene inleiding verzorgd door Dick Kleinlugtenbelt. In elke bijeenkomst is er gelegenheid voor het stellen van vragen en voor discussie. Maar we willen ook graag gelegenheid creëren voor een verdere verdieping en vertaling naar ons dagelijkse persoonlijke leven. Daarom sluiten we deze reeks af met een verdiepend gesprek met elkaar. Onze nieuwe voorganger Peter Samwel zal deze bijeenkomst kort inleiden, maar het accent ligt juist op de onderlinge ontmoeting.


ANBI logo Vormgeving & Realisatie: Zietze.nl