Zin op zondag. Thema: Liefde

 

Zin op Zondag

In de reeks Zin op Zondag staat het thema ‘Liefde’ centraal. Overal kom je liefde tegen, maar zij lijkt ook op veel plaatsen te ontbreken. Liefde kent verschillende vormen zoals genegenheid, vriendschap, erotiek en onvoorwaardelijke barmhartigheid. In heilige geschriften, in literatuur en filosofie, in gedichten en muziek is de liefde rijk vertegenwoordigd.

In een mensenleven is een vorm van liefde onontbeerlijk. Zeker in een pril leven. Jonge kinderen die vroeger in weeshuizen opgroeiden en nooit werden aangeraakt en dus geen koestering bemerkten, kwijnden weg en stierven. Ondanks voldoende eten. Men noemde dat marasmus. In Zweden doen zich in deze tijd soortgelijke verschijnselen voor bij jonge kinderen van uitgeprocedeerde asielzoekers. Zonder onvoorwaardelijke barmhartigheid van derden is deze groep verloren.

Niet alleen in de vroege kindertijd maar in alle levensfasen is liefde en aanraking belangrijk. De liefde kunnen, durven geven én ontvangen is een levenslang (leer)proces met pieken en dalen. Erich Fromm heeft in zijn standaardwerk ‘Liefhebben, een kunst, een kunde’ beschreven dat liefhebben een kunst is die slechts door toegewijde oefening kan worden geleerd en dat de mens van alle tijden en van alle culturen streeft naar gemeenschap, naar vereniging met anderen. Naar eenheid.

Kortom liefde is alom en existentieel.

In zes bijeenkomsten zullen we uiteenlopende aspecten en vragen rond dit brede en diepgaande thema aan de orde stellen. We besteden aandacht aan het belang van liefde en lust, hechting en seksualiteit in de verschillende levensfasen van een mensenleven.Maar ook aan de liefde voor jezelf. Waar slaat gezonde eigenliefde om in ongezond narcisme?

En hoe is iemand in staat om de naaste liefdevol te vergeven wanneer hem kwaad is aangedaan door een terroristische aanslag? Een overlevende vertelt zijn verhaal.

Kunnen we ons verbinden met een alomvattende levenskracht door ons af te stemmen op een ijlere hogere kracht die de mens overstijgt? Hoe we ons daar meer op kunnen toeleggen, gaan we samen onderzoeken, zodat een leven in liefde geen utopie hoeft te zijn. Een ander punt: naast het verlangen naar liefde in een intieme relatie is er ook angst om ‘verloren te gaan of verzwolgen te worden’ in een relatie, hetgeen de mens in een moeilijke positie brengt. Keuzes zijn daardoor niet altijd logisch en goed. Hoe kun je hiermee omgaan?

Ten slotte verdiepen wij ons in de liefde in een gezin, in een familie. Welke vormen van liefde laten zich zien bij ontwikkelingen en moeilijkheden in een familie?

Zin op Zondag is niet compleet zonder muziek. Dit jaar zijn we er opnieuw in geslaagd om musici aan te trekken die hun sporen hebben verdiend. Zij zullen ‘liefde’ via de muziek vertolken.

Ook dit jaar bent u weer van harte welkom bij Zin op Zondag!

 

Dirk Meijer

Commissie Zin op Zondag (contact: welkom@liahol.nl )

 

 

 


Zoeken


Nieuwsbrief


Blijf op de hoogte en schrijf je in voor onze nieuwsbrief!

Een robot (of spam-script) Een mens
E-mailadres