Welkom

Zin op zondag. Thema: Toeval,Toevallig

 

 

Toeval is een verrassend onderdeel van het leven, tegelijkertijd streeft de mens ernaar om het toeval te verklaren, te ordenen en  te beheren om daarbij ontstane onzekerhe- den te reduceren. Een boeiende paradox, die levend en levendig blijft en waarop u zich dit seizoen op zeven zondagen kunt bezinnen.

 

Toeval is iets wat je niet van te voren ziet aankomen, het onverwachte. Vaak is er ook een emotionele beleving bij. Blijheid bij een onverwachte ontmoeting. Droefenis bij toevallige pech. Men spreekt van toeval als een gebeurtenis plaatsvindt waarvoor geen oorzaak aanwijsbaar is. En: toeval is voor sommi- gen een gebeurtenis die plaatsvindt zonder bedoeling, terwijl die er voor an- deren juist wel is of in ieder geval lijkt te zijn! Speelt hier de behoefte van de mens om verklaringen te vinden voor een gebeurtenis die niet te verklaren is? Vroeger zag men onverklaarbare gebeurtenissen als toeval of als een signaal van (een) God. Tegenwoordig zien we deze zelfde gebeurtenissen als ‘gewoon’ omdat er inmiddels logische verklaringen voor zijn. Het bestaan van toeval geeft aan dat de realiteit niet altijd te doorgronden is, terwijl tegelijkertijd de mens poogt om die realiteit te begrijpen en te verklaren.

 

Toeval in al haar facetten is prachtig materiaal om te onderzoeken. En dat gaan we in deze serie dan ook doen. Vertegenwoordigers uit de wiskunde, filo- sofie en psychologie zullen hun visie geven op het begrip toeval. Toeval wordt mogelijk nooit volledig begrepen omdat de mens onvoldoende zicht heeft op alles wat is op aarde, in de kosmos en na de dood. Wat voor de mens op aarde toeval lijkt, kan vanuit een beschouwend kader ook als een onderdeel van een plan worden gezien. Zo heeft de antroposofie hier een duidelijke visie op. In niet-westerse culturen is toeval meer geïntegreerd en wordt het geaccepteerd in het leven van de mens. Daarom staat ook het onderwerp ‘toeval in verschillende culturen’ op de agenda. En na levensbeschouwende en wetenschappelijke visies sluiten we het seizoen af met een verhaal van de individuele mens. Ruimte voor iemand die in aanraking is gekomen met een reeks van toevallige en bizarre gebeurtenissen.

We hopen u te ontmoeten bij onze bijeenkomsten, het valt u toe. Alle infor- matie over de bijeenkomsten treft u aan in ons programmaboekje en op de website.

Behalve voor de zin op zondag 18 maart 2018 (van 14.00 -16.30 uur), beginnen de bijeenkomsten zondag om 10.30 uur.

Dirk Meijer

Namens de commissie Zin op Zondag (contact: welkom@liahol.nl)

 


Zoeken


Nieuwsbrief


Blijf op de hoogte en schrijf je in voor onze nieuwsbrief!

E-mailadres