Gesprekskring “Omgaan met dementie’

01 oktober 2018

Margriet den Arend

 

 

 

 

 

We worden steeds ouder en daardoor wordt bijna iedereen wel geconfronteerd met dementie en de ingrijpende gevolgen ervan. Het kan jezelf betreffen maar ook dierbaren en anderen in je directe omgeving.

Bij voldoende belangstelling zullen we weer een gesprekskring “omgaan met dementie” starten.

Gedurende de vier bijeenkomsten zal basale informatie over dementie gegeven worden: de verschillende vormen van dementie, oorzaken en verloop worden toegelicht.  Verder zal het omgaan met lastige levensveranderingen als gevolg van dementie onderwerp van gesprek en ontmoeting met elkaar zijn. Met welke knelpunten en levensvragen kan dementie je confronteren?

Hoe leef je met je eigen onzekerheden en wat roept bijvoorbeeld het veranderde gedrag van een familielid of buurman bij je op?

Een verdiepende visie op dementie, maar ook concrete handvatten hoe hiermee om te gaan, zullen gedurende deze gesprekskring aangereikt worden.

Onderwerpen worden naar behoefte en in onderling overleg vastgesteld. Er zal volop ruimte zijn voor vragen.

Deze gesprekskring is bedoeld voor mensen met (vragen over) beginnende dementie, familie, naastbetrokkenen, vrijwilligers en belangstellenden.

Margriet den Arend is communicatie-docent, trainer en examinator bij opleidingen voor verzorgenden en verpleegkundigen in het domein ouderenzorg, en ervaringsdeskundige in mantelzorg. Dementie, en het (samen!) zoeken naar handvatten hoè hiermee om te gaan, is één van haar specialisaties.


Data                      start maandagmiddag 1 oktober 2018

Tijd:                      4 maandagmiddagen van 14.30 – 16.00 uur (in overleg

In onderling overleg kunnen verdere afspraken gemaakt worden

Kosten                   € 50

Contact en/of informatie bij Margriet den Arend www.margrietdenarend.nl ; contact@margrietdenarend.nl 06-29378555

 Deel dit artikel

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *


Zoeken


Nieuwsbrief


Blijf op de hoogte en schrijf je in voor onze nieuwsbrief!

Een robot (of spam-script) Een mens
E-mailadres