Gesprekskring “Omgaan met dementie’ door Margriet den Arend

15 september 2017

We worden steeds ouder en zodoende wordt bijna iedereen wel geconfronteerd met dementie en de ingrijpende gevolgen ervan. Het kan jezelf betreffen maar ook dierbaren en anderen in je directe omgeving.

Bij voldoende belangstelling zullen we een gesprekskring “omgaan met dementie” starten.

Gedurende de bijeenkomsten zal stilgestaan worden bij de meer algemene aspecten en de verschillende vormen van dementie. Verder zal het omgaan met lastige levensveranderingen en het complexe gedrag bij dementie onderwerp van gesprek en ontmoeting met elkaar zijn.

Er zal ook ruimte zijn voor verdieping zoals bijvoorbeeld:

–  de betekenis van dementie in de levensloop
–  levensvragen
–  afhankelijkheid
–  zingeving

De onderwerpen worden naar behoefte en in onderling overleg vastgesteld.De opzet en voortgang van de gesprekskring “omgaan met dementie” wordt in afstemming met Rinke Visser, van de “krachtkring dementie” gerealiseerd. Rinke vertelde in zijn lezing in januari 2017 hierover.

De gesprekskring is bedoeld voor mensen met beginnende dementie, familie, naastbetrokkenen, vrijwilligers en belangstellenden.

Margriet den Arend begeleidt de kring. Zij is zowel persoonlijk als professioneel betrokken bij het onderwerp dementie. In haar persoonlijk leven komt de mens in verwarring “als vanzelf” op haar levenspad. Als communicatietrainer bij opleidingen voor verzorgenden en verpleegkundigen in het domein ouderenzorg, is dementie en het (samen!!) zoeken naar handvatten hoè hiermee om te gaan, één van haar specialisaties.

Zie www.margrietdenarend.nl


Tijd             Bijvoorbeeld een maandagmiddag per maand van 14.30 – 16.00 uur in onderling overleg
Kosten          Afhankelijk van omvang en vergelijkbaar met andere activiteiten
Informatie en opgave bij Margriet den Arend,
e-mail: contact@margrietdenarend.nl, tel. 06-29378555


Aanmelden


U kunt zich via het opgaveformulier opgeven voor deze cursus.


Deel dit artikel

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *


Zoeken


Nieuwsbrief


Blijf op de hoogte en schrijf je in voor onze nieuwsbrief!

E-mailadres