Welkom

In de pers : Peter Samwel

Tarotfilosofie in Bennekom
De Bijbelgordel, ook wel Biblebelt genoemd, is een aanduiding voor een vrij
brede strook die door Nederland loopt vanuit Zeeland, over de provincie
Gelderland heen, en verder door naar Overijssel. En ja, ook ons dorp
Bennekom wordt hiertoe gerekend. Ik weet nooit zo precies of ik daar nu trots
op dien te zijn of er juist afkerig van? Hoe is dat voor u?
Vast staat in elk geval dat zeker vanuit deze gordel het Christelijk-culturele
erfgoed in ons land goed wordt vertegenwoordigd. Ook veel inwoners van Bennekom zijn
levensbeschouwelijk daarom heel actief en alleen dát al vind ik een groot goed. Levensbeschouwing
hoort naar mijn mening namelijk onlosmakelijk bij het menselijk leven. Feit is echter wel, dat er naast
de traditioneel Christelijke levensfilosofie in deze tijd ook steeds meer plek wordt opgeëist door en
ingeruimd voor soortgelijke of juist andersoortige levensbeschouwingen, die in deze tijd immers net
zo goed recht van bestaan hebben. De Tarotfilosofie is er daar één van.
Het punt is echter wel dat het Christendom en de Tarot, op z’n zachtst gezegd, nooit echt een gelukkig
huwelijk met elkaar hebben gehad, als er al van een huwelijk sprake was tenminste.
Maar in 2018 leven we in een andere tijd, ook in Bennekom. Op maandagavond 16 april wordt
namelijk in een lezing in Het Oude Postkantoor aan de Dorpsstraat, deze Tarotfilosofie onomwonden
uit de doeken gedaan. In deze tijd kan dit gelukkig! En niet alleen zal de Tarot als levensbeschouwelijk
prentenboek nader worden verklaard, ook zal helder worden gemaakt hoe ieder individueel mens
deze tachtig symbolische afbeeldingen persoonlijk kan gebruiken in het dagelijks leven. Het moet niet
gekker worden hier, denkt u nu misschien?!
Het pleit in elk geval voor de levensinstelling en de ruimdenkendheid van ons Bennekommers dat ook
óns dorp zich openstelt voor en nieuwsgierig is naar moderne spirituele ontwikkelingen, die in dit
geval door Het Café van Verdieping worden georganiseerd voor met name die mensen die naast het
meer gangbare, traditionele geestelijke gedachtengoed, op eigen wegen zelfstandig, spiritueel willen
zoeken en vinden.
Gelooft u het niet? Kom dan zelf maar kijken!
Peter Samwel

 

 

 

Zonder licht, geen groei

 

Terwijl ik dit schrijf heeft zonet de dooi, de vorst in ons land weer verdreven en is het voorjaar aanstaande. Ik kan bijna niet wachten om weer mensen buiten te zien zitten bij ‘Eindeloos’ of ‘Het Oude Postkantoor’, want dat betekent dat de temperaturen het weer toelaten om de gezelligheid en het leven opnieuw buitenshuis te gaan zoeken. En ook de natuur roert zich dan zodat in de bossen in en rondom Bennekom de doorbraak van nieuw leven zich in alle toonaarden openbaart. De knoppen staan dan op springen en ook de bomen lopen weer volop uit. Wat zijn we zonder de zon? Wij mensen hebben juist in de afgelopen kille wintermaanden vaak weer zonnige vakantieplannen gemaakt en wie verheugt zich niet op de mooie dagen die komen gaan om ‘s avonds met de buurt of met vrienden tot laat buiten te zijn? Eigenlijk zou ik ook kunnen zeggen dat alle leven naar het licht toegroeit. Als de zon weer warmer wordt en krachtiger, trekt deze alle leven aan. Dan loopt de hele natuur weer uit, alles wordt groen en ook mensen zitten straks al snel weer als salamanders met hun gezichten naar het zonlicht gekeerd. Een leven in uitsluitend donker is niet aan ons besteed. Wij hebben van nature een intens verlangen naar licht, naar de zon. En ook in alle vakanties die komen gaan, hopen en verlangen we vooral ook naar een beetje warmte en mooi weer, want licht is leven en leven is groei. De natuur met alles wat daarbinnen leeft, kan dus niet zonder zonlicht. Licht dat ons van buiten verlicht en verwarmt, en misschien ook wel een beetje licht dat precies hetzelfde doet maar dan van binnenuit. Het licht van de zon dus enerzijds, als uitwendige levensbron, maar misschien verlangen we anderzijds ook wel intens naar een inwendige bron van licht en levenskracht die ons innerlijk dus verwarmt en doet oplichten en vanuit onze binnenkant ons zo kansen biedt tot innerlijke groei, – bloei en – ontwikkeling. Wel nu, één ding is in elk geval duidelijk: zonder licht, geen groei!

Peter Samwel

 

 

 

 

Zoeken


Nieuwsbrief


Blijf op de hoogte en schrijf je in voor onze nieuwsbrief!

E-mailadres