Teksten bij kaars aansteken

18 november 2018

Leef licht,

Reis licht,

Verspreid het licht,

Wees het Licht

Of hoe dat heet

 

“Het zijn niet de omstandigheden in ons leven, maar het is onze houding tegenover het leven

die ons gelukkig of ongelukkig maakt.”

Hazrat Inayat Khan

 

 

 

Gelukkig dat
Het licht bestaat

en dat het met
me doet en praat

en dat ik weet
dat ik er vandaan

kom, van het licht
of hoe dat heet.

Hans Andreus

 

 

 

Wij hebben de aarde niet geërfd van onze ouders,

maar geleend van onze kinderen

 

Liefhebben is ons verbinden met de ander

en in hem Gods vuur ontdekken

Paolo Coelho

 

Als liefde leven is, is lust dan niet dat wat ons doet leven.

 

 

Verwerkt verleden

Verlicht het heden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Als je je pad trouw blijft,

zul je nooit verdwalen

 

Wie verdwaalt op zijn weg,

en zonder hulpmiddelen

met lege handen meent te staan,

kan zich altijd oriënteren op zon, maan en sterren

en de krachten en machten waarvan

die hemellichamen een beeld zijn

 

 

 

Besef wat het betekent,

als je iemand opmerkt en hoe het

voelt als die ander weet, dat die door

jou is gezien. Het is het grootste

geschenk wat je iemand kunt geven!

 

Je vroeg mij waar blijft de tijd, ik zei:
In de gaten van de sokken die verloren raken
in de wasmachine van dit draaiend universum.
Ik keek er ernstig bij en jij lachte.
Later zei je dat je aan een God met breinaalden had gedacht, die het
leven van de mensen, de mieren daar beneden, met geen mogelijkheid
kan bijhouden, laat staan hun voeten warm houden.
Iris Drenth

 

 

Zomerochtend (Jos van Hest)
Boomtoppen vangen
het eerste licht
de lege weg ligt klaar
we kunnen overal heen
maar we zijn al overal

 

Thomas Evangelie

Jezus zei: Hij die alles kent, maar zich zelf niet kent, heeft overal gebrek aan

 

 

 

Pinksteren ‘Openbare geheimen’

een krakende tak, het geritsel van bladeren,

een zingende vogel, de klank van de menselijke stem;

Ze spreken een taal, die we voelend moeten leren verstaan,

om te begrijpen wat werkelijk en wezenlijk is.

Jan Wesselius

 

 

 

 

 

De wind van wijsheid rammelt aan de deuren,

zij waait zich krachtig dichte huizen in.

Wat niet verwacht werd zal vandaag gebeuren:

een vlammend inzicht zorgt voor nieuw begin.

De taal die diep van binnen is te horen,

de stille stem, die ons bestaan bepaalt,

is nu verstaanbaar voor een ieders oren:

dat wat de ziel doet leven wordt vertaald.

Wie onberoerd was, wordt nu aangestoken,

de geest van vreugde spoort de mensen aan.

Een stroom van vrede kan ononderbroken

van mens tot mens over de aarde gaan.

Margryt Poortstra

 

“Het toeval weet altijd hen te vinden
die er gebruik van weten te maken.”

Romain Rolland

 

 

‘Ik ben aangekomen, ik ben thuis’.

Dit wil zeggen : ‘ Ik wil niet langer rennen,

ik ren al mijn hele leven en ben nergens aangekomen.

Nu wil ik stoppen. Mijn bestemming is het hier en nu,

de enige plek en tijd, waar echt leven mogelijk is’.

Thich Nhat Hanhn

 

Een mens is pas mens door andere mensen

 

Goedheid in woorden schept vertrouwen,

Goedheid in denken schept diepzinnigheid

Goedheid in geven schept liefde

Lao Tzu

 

 

Het is niet geluk dat ons dankbaar maakt.

  Het is dankbaarheid die ons gelukkig maakt.”

 

Gebed

Spreken tot God? Niet voor mij.

In woorden voelt God zo veraf

maar in stilte zó nabij.

 

Dus ik fluister: Groot Mysterie….Onnoembare

het wordt vredig en stil

en ik speur in die leegte

of het misschien iets tegen mij zeggen wil.

 

Echt luisteren is vaak heel moeilijk

Pas wanneer je leert te luisteren om te begrijpen

In plaats van te luisteren om te reageren

Ontstaat er echt contact

 

 

Marijke van Hooff   Daglicht:

Sta met mij in de tuin van heden

Vang het licht zolang het is,

Spreek niet van verleden

Leg op de toekomst geen beslag.

Zie deze dag als aanvang

Belofte voor wellicht een nieuw begin.

Ontwaar de glans en kom mij daarin nader,

Geeft dit moment tot in de kleinste ruimte zin.

 

Behoud wat het verleden

      heeft gebracht

en hoop dat morgen

      geeft wat je verwacht;

maar leef het nu,

      sta open voor elkaar

dan wordt vandaag

      nog mooier dan je dacht

Mieke de Jong

 

Als je een lichtstraal mag ontvangen

Zorg dan dat je die weerkaatst

 

 

Als drie druppels

ooit vloeiden ze samen
in alle opzichten gelijk

tot in hun midden een prijs viel
in plaats van het kwartje
en hun wegen zich scheidden

door verschil uiteengedreven
hadden zij weinig meer gemeen

ze druppelden uiteindelijk
alleen

 

 

Ik trek mij terug en wacht.
Dit is de tijd die niet verloren gaat:
iedre minuut zet zich in toekomst om.
Ik ben een oceaan van wachten,
waterdun omhuld door ’t ogenblik.
Zuigende eb van het gemoed,
dat de minuten trekt en dat de vloed
diep in zijn duisternis bereidt.

Er is geen tijd. Of is er niets dan tijd?

M.Vasalis (1909 – 1998)


Het is beter te geven dan te ontvangen. Heel mooi.

Maar wij als ouderen vinden het vaak veel moeilijker om te ontvangen dan om te geven.

Nu heb ik van Sinterklaas wat woorden gekregen

Hulp vragen…waarom       Ook al komen wij in zorgen om

Hulp vragen…. als het eigenlijk niet meer gaat

doen wij vaak veel te laat

Eenzaam in een hoekje    Vraag om een bezoekje

Er zijn altijd mensen die graag willen geven

Tijd en energie , het is om het even

Dus zo zegt de Sint        Ga je zelf niet langer plagen

Mens durf te vragen!!!

 

 

Ik was te Cadzand aan het strand
getuige van een misverstand,
toen ik twee golven hoorde spreken
precies voordat ze zouden breken.
De ene riep: Het is gedaan,
wij zullen hier te pletter slaan!
De ander zei beslist: Welnee,
je bent geen golf, je bent de zee.

Hein Stufkens

 

Een meester kwam met een brandende kaars in zijn hand naar een monnik.
De monnik vroeg: “Hoe komt U aan dat licht?”
De meester blies de kaars uit en zei:
“Vertel jíj me waar het licht nu heen is gegaan, dan vertel ik jou waar het vandaan kwam.”Ik weet niet of ze er iets toe doen

 

Die talloze toevalligheden.

Zo kwam ik bijvoorbeeld ergens ter wereld

maar waarom ik en waarom daar

hoe oneindig klein was die kans

dat er gebeurde wat er gebeurde

 

 

Het toeval heeft zo zijn redenen

 

Een mysterie is niet een waarheid die ons te boven gaat,

maar een waarheid die ons omvat…

Gabriel Marcel (Parijs, 7 december 1889 – aldaar, 8 oktober 1973)

 

 

Als iemand loopt te pronken met zijn kennis van heilige geschriften

hoe weinig tijd blijft dan over om  zwijgend in zijn innerlijk naar de kostbare parels te duiken

                                
   

 

Licht in het duister   Spiegel in mij warmte en liefde

om mijn onvolkomenheden te overwinnen.

Opdat ook ik licht mag zijn hier: op aarde

 

 

Wie wil weten of er meer is tussen hemel en aarde
Is als iemand in een roezende mensenmenigte
die naar een zacht spelend orkest wil luisteren.
Je moet in ieder geval zelf je mond houden
en aandachtig luisteren om maar iets te kunnen opvangen
Maar weet, dat je een stemvork in je hebt
die gaat resoneren als de grondtoon wordt aangeslagen

 

‘ Wij mensen zijn geneigd de seizoenen en de wisseling ervan te zien als iets, dat buiten ons om plaats vindt. Wij maken echter deel uit van de cyclische beweging ervan. Sterker nog: wij zijn de seizoenen. Wij zijn de belichaming van dat ritme.’

Jaap Voigt

 

Hij, die de opkomende maan om middernacht

door de wolken heeft zien breken

is als een aartsengel tegenwoordig geweest

bij de schepping van het licht en van de wereld

Ralph Waldo Emerson

 

Als de liefde niet bestond

Wat wil jij?  

Willen wordt anders als je in verbinding bent.

Als er geen verbinding is willen we hebben.

Als er verbinding is willen we geven. 

(Daniël Ofman) 

 

 

 

Pasen, feest van het licht

Het licht dat voor velen , heel lang geleden , door een enkeling werd ontstoken.

Laten we proberen dat licht ook te zien in de moeilijke perioden in ons leven,

Het licht te ervaren en ernaar te leven.

 

Witte Donderdag, 

Vandaag heb ik de kans stil te staan,

naar boven te kijken en dankbaar te zijn,

voor de vele geschenken die mij worden

toebedeeld!

 

 

De zin van het leven is zin in het leven

 

“het leven is makkelijker dan je denkt,

maar moeilijker als je denkt”

 

 

Een werkelijk ongewone dag zou er één zijn waarop niets ongewoons gebeurt.

 

    De laatste tijd denk ik wel eens

    wat jammer  dat de mensen hun problemen niet

    kunnen ruilen

    want iedereen weet hoe hij die van de ander kan oplossen

 

 

           ‘Blijf niet als een toeschouwer aan de zijlijn staan,
          maar durf de strijd van het leven aan! ‘

 

Er is een Licht dat ver boven alle dingen op aarde schijnt,
ver boven ons allen, ver boven de hemelen,
ver boven de hoogste, de allerhoogste hemel.
Het is het Licht dat schijnt in ons hart!
 (Chandogya Oepanisjad uit de Hindoe traditie 800 v, Chr)

 Deel dit artikel

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *


Zoeken


Nieuwsbrief


Blijf op de hoogte en schrijf je in voor onze nieuwsbrief!

Een robot (of spam-script) Een mens
E-mailadres