Raad van Kerken


Vredesweek
: in september
Vredeszondag: begin of einde van de vredesweek
Thema vredesweek: ‘Vrede verbindt’

Er wordt een gemeenschappelijk onderdeel voor de liturgie uitgezocht. Dit wordt aan alle bij de RvK Bennekom aangesloten kerken toegestuurd met de bedoeling dat zij er op een zelfde manier mee bezig zijn.

Taizé vesper: 11 november 2016 en 17 maart 2017 . Aanvang 19.30 uur.
Twee keer per jaar hebben we in Bennekom een Taizé gebedsviering. De vieringen zijn in de Maria Virgo Regina Kerk, Heelsumseweg 1 en worden be- geleid door een gelegenheidskoor en ensemble.
Taizé ligt in Frankrijk, in het zuiden van Bourgondië. Daar stichtte broeder Roger in 1940 een internationale, oecumenische gemeenschap. Vanaf het einde van de jaren vijftig vonden duizenden jongeren uit vele landen de weg naar Taizé. Ze nemen deel aan wekelijkse ontmoetingen van gebed en bezin- ning. Taizé staat ook voor een speciale vorm van viering. Een liturgie met veel ruimte voor meditatie in stilte, gebeden en zang. In deze diensten hopen we u/jullie hiervan iets te laten beleven.
Het koor en muziekensemble repeteren altijd een aantal keren voor deze viering. Wil je hieraan deelnemen als koorlid of bij het ensemble, mail naar anneke.vos@wur.nl dan ontvang je de muziek en de data per e-mail.

Bijzondere vieringen:

* Volkskerstzang
Op zondagavond 18 december 2016 in de Oude of St. Alexanderkerk, aanvang om 18.30 uur, is de traditionele en welbekende volkskerstzang met muzikale begeleiding van Het Edes Orkest. Deze volkskerstzang valt samen met de avonddienst met een korte overdenking van ds. Anne Verbaan. Thema: ‘Uit de schaduw naar het licht’.

* Eenheidszondag, in de Brinkstraatkerk;
15 januari 2017 aanvang 10.00 uur
.
Het Thema  is ‘Jouw hand, mijn glimlach’. Het staat in het teken van de verzoening en we blikken terug op 500 jaar reformatie. De liturgie die wereldwijd gevolgd wordt is uitgebracht door het Vaticaan en de Wereldraad.

Het RK koor o.l.v. Rineke Hoens zingt en ondersteunt de gemeentezang. De voorgangers zijn: Wouter Smit en Agnes Gilles voor de PKN, Peter Samwel voor de Vrijzinnigen en Ben Piepers voor de Katholieken

*  Keltische viering, 10 februari 2017 . Aanvang: 19.30 uur.

In De Ontmoeting (Vrijzinnigen Bennekom), Emmalaan 1, Bennekom.                  Each heart is a  pilgrim

*Lintviering 21 mei 2017, 10.00uur

In verschillende gebouwen gaan na elkaar 2 voorgangers voor.

Ben Piepers en Gert Dekker gaan voor in de Ontmoeting.

Activiteiten van Bennekomse kerken

Graag attenderen wij de lezer op de activiteiten van de Hervormde Gemeente, de Gereformeerde Kerk en de Rooms-katholieke Parochie in Bennekom. Deze geven gezamenlijk het zgn. ‘Groene Boekje’ uit, waarin u een gevarieerd aan- bod vindt van allerlei lezingen, cursussen en kringen. U kunt dit boekje meenemen uit onze eigen Ontmoeting of uit de Openbare Bibliotheek.Actueel


Hans Dirk van Hoogstraten

30 april 2017 Lees verder

Hans le Grand

7 mei 2017 Lees verder

Bezoek aan de abdij Koningsoord in Oosterbeek

10 mei 2017 Lees verder

Papageno en Papagena – Tjeu van den Berk 20.00 uur

11 mei 2017 Lees verder

Stilteviering

14 mei 2017 Lees verder

Ontmoeting in Kunst

14 mei 2017 Lees verder

Stiltewandeling

20 mei 2017 Lees verder

Filmdag

20 mei 2017 Lees verder

Lintviering

21 mei 2017 Lees verder

Thomas viering

28 mei 2017 Lees verder

Nieuwsbrief


Blijf op de hoogte en schrijf je in voor onze nieuwsbrief!

E-mailadres


ANBI logo Vormgeving & Realisatie: Zietze.nl