Raad van Kerken

 

Vrijzinnigen Bennekom, hoewel zelf geen kerk, werkt in de Raad van Kerken Bennekom samen met een aantal kerken om activiteiten rond levensbeschouwing te kunnen versterken.

Activiteiten 

Excursie                15 september 2018:Harderwijk.

Vredeszondag      16 september 2018

Taizé Vespers       vrijdag 16 november 2018, vrijdag 15 maart 2019 om 19.30 R.K. kerk

Lichtjesviering      9 november 2018  19.30 uur vanuit de Oude kerk

Volkskerstzang     23 december 2018

Eenheidszondag   20 januari 2019

Keltische viering  vrijdag 15 februari 2019 om 19.30 uur in De Ontmoeting

Sobere maaltijden 8,15,22,29 maart en 5 april 2019

Stiltevieringen       15,16 en 17 april 2019

 

Activiteiten van Bennekomse kerken

Graag attenderen wij de lezer op de activiteiten van de Hervormde Gemeente, de Gereformeerde Kerk en de Rooms-katholieke Parochie in Bennekom. Deze geven gezamenlijk het zgn. ‘Groene Boekje’ uit, waarin u een gevarieerd aan- bod vindt van allerlei lezingen, cursussen en kringen. U kunt dit boekje meenemen uit onze eigen Ontmoeting of uit de Openbare Bibliotheek.

https://www.hetgroeneboekje.nu/

Zoeken


Nieuwsbrief


Blijf op de hoogte en schrijf je in voor onze nieuwsbrief!

E-mailadres