Wie zijn wij?

Vrijzinnigen Bennekom

Vrijzinnigen Bennekom is een afdeling van Vrijzinnigen Nederland . Het gebouw waarin de meeste activiteiten plaatsvinden, heet  De Ontmoeting . Het is een zelfstandige vereniging, gevormd door mensen die steeds opnieuw vorm en inhoud willen geven aan hun levensbeschouwelijke inzichten. Dynamiek is kenmerkend. Zo staat Vrijzinnigen Bennekom voor:

  • verwondering over het bestaan
  • zoektocht naar de diepere betekenis van dit alles
  • mededogen met al wat leeft

Vrijzinnigen Nederland en zo ook Vrijzinnigen Bennekom, is historisch welismaar geworteld in het vrijzinnig christendom, maar put meer en meer uit de andere wereldgodsdiensten en de vele andere bronnen van wijsheid, levensfilosofie en spiritualiteit. Naast het (religieus-) humanisme zijn dat de grote religies van deze wereld. Maar het kan ook gaan om individuele menselijke ervaringen. Vrijzinnigheid is een manier om om te gaan met de vele levensbeschouwingen die de wereld rijk is. Niemand heeft de waarheid in pacht; openheid en interesse in andermans levensbeschouwing zijn essentieel.

Vrijheid, verantwoordelijkheid en verdraagzaamheid

Vrijzinnigheid dient gekenmerkt te worden door een houding van vrijheid, verantwoordelijkheid en verdraagzaamheid.
Midden in de steeds veranderende samenleving laat Vrijzinnigen Bennekom zich inspireren door religieuze en wijsgerige bronnen die geloof, hoop en liefde voeden.

 

Vrijzinnigen Bennekom heeft vanuit haar visie aandacht voor heel de mens en biedt:
– een plaats voor open en ondogmatische bezinning en viering
– begeleiding, individueel en in groepsverband, bij de zoektocht naar zingeving
– bijdragen aan maatschappelijke waarden als levensbeschouwelijke bezinning, kunst & cultuur en tolerantie
– ondersteuning bij het nemen van maatschappelijke verantwoordelijkheid
– nabijheid op belangrijke levensmomenten
– stimulansen tot een oecumene van religiesActueel


Thomas viering

28 mei 2017 Lees verder

Pinksteren Peter Samwel

4 juni 2017 Lees verder

Roos van Doorn

11 juni 2017 Lees verder

Café van Verdieping

12 juni 2017 Lees verder

Peter Samwel

18 juni 2017 Lees verder

Taco Ijzerman

25 juni 2017 Lees verder

Peter Samwel

2 juli 2017 Lees verder

Irene Hörst

9 juli 2017 Lees verder

Peter Samwel

16 juli 2017 Lees verder

Elisabeth van de Brink

23 juli 2017 Lees verder

Nieuwsbrief


Blijf op de hoogte en schrijf je in voor onze nieuwsbrief!

E-mailadres


ANBI logo Vormgeving & Realisatie: Zietze.nl