Wie zijn wij?

Vrijzinnigen Bennekom

Vrijzinnigen Bennekom is een afdeling van Vrijzinnigen Nederland . Het gebouw waarin de meeste activiteiten plaatsvinden, heet  De Ontmoeting . Het is een zelfstandige vereniging, gevormd door mensen die steeds opnieuw vorm en inhoud willen geven aan hun levensbeschouwelijke inzichten. Dynamiek is kenmerkend. Zo staat Vrijzinnigen Bennekom voor:

  • verwondering over het bestaan
  • zoektocht naar de diepere betekenis van dit alles
  • mededogen met al wat leeft

Vrijzinnigen Nederland en zo ook Vrijzinnigen Bennekom, is historisch welismaar geworteld in het vrijzinnig christendom, maar put meer en meer uit de andere wereldgodsdiensten en de vele andere bronnen van wijsheid, levensfilosofie en spiritualiteit. Naast het (religieus-) humanisme zijn dat de grote religies van deze wereld. Maar het kan ook gaan om individuele menselijke ervaringen. Vrijzinnigheid is een manier om om te gaan met de vele levensbeschouwingen die de wereld rijk is. Niemand heeft de waarheid in pacht; openheid en interesse in andermans levensbeschouwing zijn essentieel.

Vrijheid, verantwoordelijkheid en verdraagzaamheid

Vrijzinnigheid dient gekenmerkt te worden door een houding van vrijheid, verantwoordelijkheid en verdraagzaamheid.
Midden in de steeds veranderende samenleving laat Vrijzinnigen Bennekom zich inspireren door religieuze en wijsgerige bronnen die geloof, hoop en liefde voeden.

 

Vrijzinnigen Bennekom heeft vanuit haar visie aandacht voor heel de mens en biedt:
– een plaats voor open en ondogmatische bezinning en viering
– begeleiding, individueel en in groepsverband, bij de zoektocht naar zingeving
– bijdragen aan maatschappelijke waarden als levensbeschouwelijke bezinning, kunst & cultuur en tolerantie
– ondersteuning bij het nemen van maatschappelijke verantwoordelijkheid
– nabijheid op belangrijke levensmomenten
– stimulansen tot een oecumene van religiesActueel


Hans Dirk van Hoogstraten

30 april 2017 Lees verder

Hans le Grand

7 mei 2017 Lees verder

Bezoek aan de abdij Koningsoord in Oosterbeek

10 mei 2017 Lees verder

Papageno en Papagena – Tjeu van den Berk 20.00 uur

11 mei 2017 Lees verder

Stilteviering

14 mei 2017 Lees verder

Ontmoeting in Kunst

14 mei 2017 Lees verder

Stiltewandeling

20 mei 2017 Lees verder

Filmdag

20 mei 2017 Lees verder

Lintviering

21 mei 2017 Lees verder

Thomas viering

28 mei 2017 Lees verder

Nieuwsbrief


Blijf op de hoogte en schrijf je in voor onze nieuwsbrief!

E-mailadres


ANBI logo Vormgeving & Realisatie: Zietze.nl