Zoektocht

 

Zoals ieder jaar bieden wij, Vrijzinnigen Bennekom, u ook nu ons Programma aan voor het seizoen 2018 -2019.

Door velen is weer hard gewerkt om levensbeschouwelijk en sociaal- maatschappelijk gezien voor een zo divers mogelijk aanbod zorg te dragen. Als bestuur en voorganger van een pluriforme, vrijzinnige, levensbeschouwelijke vereniging hechten wij eraan dat de veelheid van activiteiten zo goed als mogelijk aansluiten bij de behoefte en vraag van zowel onze leden en begunstigers, als van alle andere trouwe belangstellenden die wij jaarlijks mogen begroeten.

Er is Vrijzinnigen Bennekom veel aan gelegen om ruimte te blijven bieden aan de levensbeschouwelijke en geestelijke ontwikkeling van mensen enerzijds als aan de aandacht voor actuele sociaal-maatschappelijke  thema’s anderzijds.

Nu er in onze samenleving voor wat betreft de diversiteit aan culturele groeperingen een enorme toename is, zien we ook dat door deze maatschappelijke invloed het onderwerp levensbeschouwing verlevendigd en geactualiseerd wordt. Daarnaast zien we tevens dat er binnen het veld van de moderne spiritualiteit in Nederland veel in ontwikkeling en in beweging is. Als vereniging onderzoeken wij de mogelijkheden om ons daarmee te verbinden. Wat ons betreft vraagt zowel deze toename aan culturele groeperingen als de ontwikkeling en beweging in het veld van de moderne spiritualiteit om een voortdurende open benadering en zienswijze.

Het aanbod in dit Programma is hopelijk ook dit jaar weer ‘voor elk wat wils’ en wie weet zien wij u wel bij meerdere activiteiten in het aankomende seizoen terug aan de Emmalaan 1 in Bennekom. U bent dan ook van harte welkom bij bijvoorbeeld onze zondagse bijeenkomsten, zowel bij de Vieringen als bij Zin op Zondag, die als jaarthema de vele verschillende aspecten van ‘De Liefde’ aan ons presenteren. Of zien wij u misschien terug op de donderdagavondlezingen, bij de poëziekring, de filmkring, bij een of meerdere cursussen, een stiltewandeling, het Eetcafé van Ontmoeting of bij het Café van Verdieping?

U ziet het, Vrijzinnigen Bennekom bruist volop vanuit het besef dat haar actuele programma-aanbod voorziet in een wezenlijke behoefte van mensen in Bennekom e.o..

Wij verwelkomen u daarom graag, waar of wanneer dan ook!

Peter Samwel                                                                        Jan Siepel

Voorganger & Consulent Levensvragen                           Voorzitter Vrijzinnigen Bennekom

Zoeken


Nieuwsbrief


Blijf op de hoogte en schrijf je in voor onze nieuwsbrief!

Een robot (of spam-script) Een mens
E-mailadres