Wees blij dat het leven zin heeft

03 oktober 2018

Inleiding in het denken van Levinas

door Jan Keij

 

 

 

 

Wat is de zin van het leven? Deze intrigerende vraag vormt het uitgangspunt van een inleiding tot de diepzinnigste en gevoeligste existentiefilosoof van de 20ste eeuw: Emmanuel Levinas. Aan de hand van zijn zeer originele en wijze denkbeelden zullen we nadenken over het wezen van de mens en zijn intermenselijke relaties, met name die van de verantwoordelijkheid voor de ander. Levinas

ontwikkelt zijn filosofie vanuit de ervaring, hetgeen betekent dat u al zijn bevind- ingen op uw eigen ervaring kunt leggen. M.a.w.: in deze cursus wordt u geconfronteerd met uzelf! De cursus zal zo een antwoord geven op de vraag naar de zin van het bestaan. De cursus zal bovendien een praktisch toepasbare Levinas bieden, en als zodanig de weg naar het best mogelijke helpen schetsen, privé en in beroepen.

Achtereenvolgens komen in 5 bijeenkomsten de volgende onderwerpen naar voren:

  1. Levinas in vogelvlucht: een beeld van een mens: inleiding
  2. Ethische raakbaarheid: appèl
  3. Vervolg ethische raakbaarheid: o.a. het absolute van het appèl
  4. Complicaties van ethisch handelen: de derde
  5. Conclusies: postmoderne ethiek (en eventueel extra: de religie volgens Levinas, of het Ikon-interview met hem uit 1986)

Ter voorbereiding kan gelezen worden:

Jan Keij – De filosofie van Emmanuel Levinas – in haar samenhang verklaard voor iedereen (Klement, Zoetermeer).Jan Keij – Levinas in de praktijk (Klement, Zoetermeer) Levinas – Totaliteit en Oneindigheid

Wie op de cursus zelf de spanning van het betoog wil ervaren kan er beter voor kiezen de boeken van Jan Keij na afloop van de cursus te lezen. De docent zal zijn boeken op de cursus met cursuskorting aanbieden.

Jan Keij (1948) studeerde tijdens zijn werk als onderwijzer filosofie aan de Universiteit van Amsterdam. Na zijn afstuderen (cum laude) promoveerde hij op de filosofie van de Franse filosoof Emmanuel Levinas (1906-1995). Hij wilde vervolgens de maatschappelijke relevantie van filosofie toetsen en schreef zich daarom in bij de Kamer van Koophandel als zelfstandig ondernemer in de filosofie (‘handelaar’ in denkbeelden). Sindsdien geeft hij cursussen voor leken en werkers in de gezondheidszorg (geaccrediteerde cursussen voor artsen en therapeuten).

Daarnaast schrijft hij boeken, een activiteit waarvoor hij soms onderduikt. In 2011 verscheen Nietzsche als opvoeder of hoe een mens wordt wat hij is. Oktober 2012 verscheen ‘Levinas in de praktijk’ – een handleiding voor het best mogelijke helpen, privé en in de zorg. December 2015 verscheen ‘Kierkegaard anders gezien’ – over de denker die het verschil maakt.


Deelnemers           minimaal 10, maximaal 20

Data                        3, 17, 31 oktober, 14 en 28 november 2018

Tijd                         5 woensdagavonden van 19.30 – 21.30 uur

Kosten                    € 60 / € 80


Aanmelden


U kunt zich via het opgaveformulier opgeven voor deze cursus.


Deel dit artikel

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *


Zoeken


Nieuwsbrief


Blijf op de hoogte en schrijf je in voor onze nieuwsbrief!

Een robot (of spam-script) Een mens
E-mailadres