4 juli Bert Cozijnsen

04 juli 2021

10.30 uur

Cantate van Johann Sebastian Bach  

Wachet auf, ruft uns die Stimme

    

De wijze en de dwaze maagden, ca. 1190-1200
Den Haag, Koninklijk Bibliotheek, MS KB 76 F 5, fol. 31v

piano: Tanja Taale

zang: Esther van Gessel

voorganger: Bert Cozijnsen

Woord van welkom door het bestuur

Pianospel

Aansteken van de kaars

Moment van stilte & inkeer

Aanvangslied                                283: 1-3       In de veelheid van geluiden

Bemoediging & groet

Aanvangslied                                 283: 4-5

Inleiding op het thema

Bijbellezing 1                                  Hooglied 2: 8-13, 16-17 (zij),

Hooglied 4: 8-11 (hij)

Lied                                                    518: 1 & 3    Hoe helder staat de morgenster

Bijbellezing 2                                  Mattheüs 25: 1-13

Lied                                                   749: 1           ‘Op, waak op!’zo klinkt het luide

Johann Sebastian Bach                Wachet auf, ruft uns die Stimme (BWV 140)

We luisteren naar deze cantate in de uitvoering van Bach Collegium Japan.

Bert Cozijnsen geeft per deel een toelichting.

Korte overdenking over de gelijkenis van de wijze en dwaze maagden

Lied                                                   751: 1 & 4    De Heer verschijnt te middernacht

Gebed

Slotlied                                            453: 1 & 2    Wachters van de tijd

Zegen

Doven van de kaars

Kort over mijzelf: Ik heb theologie gestudeerd aan de Rijksuniversiteit Utrecht (1975-1984). Daarna werkte ik als trainer & adviseur bij SBI training & advies, het voormalig opleidingsinstituut van het CNV (1999-2008). In die periode en daarna (2005-2013) volgde ik diverse opleidingen op het terrein van management consultancy, verandermanagement en coaching/ counseling (familieopstellingen, diagnostiek, individuele begeleiding, relatietherapie). Nu werk ik als ZZP’er.Mijn laatste grote project was de begeleiding van een regionale zorginstelling bij het samenstellen van levensboeken met en voor (dementerende) bewoners.Deel dit artikel