Zin op Zondag Chantal Suissa-Runne -Samenleven met verschillen

09 mei 2021

Samenleven met verschillen; van tolerantie naar compassie

https://youtu.be/r0sDKnXttJo Klik voor opname van deze zin op zondag

‘Hou van je naaste als van jezelf’ en ‘behandel een ander zoals je zelf behandeld wilt worden’, zijn regels die ons van jongs af aan worden voorgehouden. Het zijn regels van alle tijden en van alle levensbeschouwelijke en religieuze stromingen. Waarom vinden we het dan zo lastig ernaar te leven? En moet je niet eerst van jezelf kunnen houden, voordat je in staat bent van een ander te houden? En hoe zit het dan wanneer die ander in geen enkel opzicht op jou lijkt, overal anders over denkt en andere normen en waarden heeft?

Chantal Suissa-Runne gaat in op hoe je mensen en gemeenschappen, die ogenschijnlijk elkaars tegenpolen zijn, met elkaar kunt verbinden. Tegenwoordig is verbinding een populaire term. Maar hoe je doe je dat in de praktijk: verbinden, omgaan met polarisatie en met hardliners binnen gemeenschappen? Chantal Suissa heeft daar veel ervaring mee. Want alles wat zij onderneemt staat in het teken van verbinding, compassie en constructief omgaan met verschillen. Ze zal niet alleen inzichten aanreiken. Tegelijkertijd nodigt ze ons uit om ook zelf na te denken hoe we als samenleving de stap van tolerantie naar compassie kunnen maken.

Chantal Suissa-Runne heeft meerdere succesvolle projecten opgezet op het gebied van diversiteit, inclusie, zingeving en leiderschap. Zo richtte zij Mo & Moos op, het eerste Joods-islamitische leiderschapsnetwerk van Nederland en is ze verbonden aan het platform Nieuw Wij. Ook heeft ze een eigen sociale onderneming YOUnite en is ze partner bij kantoor RoutsLaeven.

www.chantalsuissa.com

Er zijn geen kosten verbonden aan de deelname. Wel kunt u na afloop een vrijwillige bijdrage overmaken ter bestrijding van de onkosten, Bankrekening NL78INGB0000870161, ten name van Vrijzinnigen Bennekom. o.v.v. Zin op zondag 9 mei 2021


 
Deel dit artikel