11 maart De Kracht van Gevoel – omgaan met het leed in de wereld – Lian Kasper

11 maart 2021

Workshop het Werk dat weer Verbindt

Hoe gaan we om met grote uitdagingen zoals de klimaatcrisis, armoede en conflict? Waar halen we de energie vandaan om steeds maar weer door te gaan met ons streven naar een betere wereld? Steeds meer mensen komen gevoelens van woede, verdriet en moedeloosheid tegen in hun relatie met de wereld zoals die nu is. In de media wordt er gesproken van klimaatdepressie en landschapspijn, maar binnen onze sociale kringen alsook in de reguliere mentale gezondheidszorg is er nog weinig ruimte om deze gevoelens te delen en verwerken. Wat hebben deze gevoelens ons te vertellen? Hoe kunnen we ons gevoel inzetten om onze betrokkenheid te bekrachtigen? En hoe geven we onze betrokkenheid vorm zonder een burn-out te krijgen?

Onze betrokkenheid bij de wereld kan pijn doen, en dat is maar goed ook. Fysieke pijn is een alarmsignaal; hierdoor weten we wanneer iemand te hard knijpt, of hoe ver je kunt gaan bij inspanning. Pijn in relaties is ook nuttig, we voelen mee met onze naasten en kunnen daardoor compassievol met hen omgaan. Precies zo werkt ook onze pijn in relatie tot de wereld. Als we de pijn van wat er gebeurt op en met de aarde niet meer toelaten, ‘negeren’ we een belangrijk alarmsignaal en zullen we niet op tijd ingrijpen. De pijn vormt zo een brug naar onze compassie, onze verbondenheid en onze enorme liefde voor de planeet met al haar levende wezens. Het toelaten, doorvoelen en inzetten van pijn voor de wereld is niet vanzelfsprekend. Je zou het kunnen beschouwen als een spirituele beoefening, waarin we onze compassie en onze bereidheid om bij te dragen aan een mooiere wereld laten groeien. In dit proces ontstaat vaak, als vanzelf, ook ruimte voor ervaringen van diepe dankbaarheid, ontroering en verbinding met het leven.

Lian Kasper is programma-maker, trainer en coach. Zij gebruikt in haar werk rondom onze betrokkenheid bij de wereld het Werk dat weer Verbindt van de Amerikaanse eco-filosofe Joanna Macy. Het Werk dat weer Verbind bestaat uit een verzameling reflecties en oefeningen waarin angst, woede, verdriet of machteloosheid worden erkend als natuurlijke menselijke reacties, die een uitdrukking vormen van onze  onderliggende zorg en liefde. De methode is ontworpen om een diepe verbinding met de natuur en alles dat leeft te (her) ontdekken en onszelf als mens in een groter perspectief te plaatsen.


 

In vervolg op deze lezing is er een gespreksgroep van Roos van Doorn over De binnenkant van duurzaamheid. Zie onze agenda.
Deel dit artikel