Enkel het Ene-Peter Samwel

16 juni 2022

20.00 uur

Aan de hand van zijn nieuwe boek vertelt Peter over beelden vanuit de tarot, die worden gecorreleerd aan christelijke teksten, uit de Bijbel of apocriefe boeken .

Binnen religie en spiritualiteit bestaat een spanningsveld tussen het traditionele christendom aan de ene kant en de ontwikkelingen binnen de moderne spiritualiteit in Nederland aan de andere kant. Wetenschappelijk opgeleide theologen en andere professionele godsdienstige werkers tonen doorgaans weinig affiniteit met de vele buitenkerkelijke spirituele ontwikkelingen, zienswijzen en activiteiten die onze tijd op dit moment kenmerken. Net zo lijkt de eigentijdse spiritualiteit het kerkenwerk al bij voorbaat als ouderwets of niet meer ter zake doende te hebben afgeschreven. Dit is te gemakkelijk en onverstandig. Het getuigt namelijk niet van wijsheid door of onze traditie zomaar terzijde te schuiven dan wel niet bereid te zijn zich te openen voor nieuwe, geestelijke ontwikkelingen. Hoe zou het zijn als hier alle knowhow door professionals verenigd zou worden, de tegenstellingen zouden worden opgeheven, en de spirituele moderniteit, vanuit verschuldigde eerbied, haar fundament vindt binnen ons religieuze culturele erfgoed, en dat dit spirituele gedachtegoed op haar beurt als vanzelfsprekend wordt omarmd vanuit het perspectief van voortschrijdende geestelijke ontwikkelingen, diepere inzichten en een groeiend menselijk bewustzijn?

Peter Samwel (1953) brengt in zijn nieuwste boek ‘Enkel het Ene’ de tegendelen samen. Hij verbindt de symbooltaal van Tarotbeelden met het gesproken woord van bestaande christelijke teksten en verenigt zo het ‘mannelijke’ woord met het ‘vrouwelijke’ beeld, het traditioneel bepalende met het eigentijds vernieuwende. Voor Peter is het geestelijke- en spirituele werk, zijn levenswerk. Zijn werk wil een bijdrage zijn om een leven binnen de dualiteit vorm te geven vanuit heelheid en eenheid, kortom vanuit de non-dualiteit.
Deel dit artikel