Enneagram en levensweg

23 oktober 2019

Introductiecursus door Hendrik Jan Dekker

Dit najaar mag ik u meenemen op een verkennend pad met het Enneagram. Dit model van 9 persoonlijkheidstypen, gesitueerd rond een cirkel, is verreweg het oudst bekende model op dit gebied. Hoewel het oorspronkelijk een spiritueel model was, is het in de jaren 60 van de vorige eeuw verrijkt met een nieuwe, psychologische laag. Het kennen van je basis Enneagram type geeft een grote helderheid in het ‘waarom’ van veel van ons gedrag; zowel leuk als minder leuk. Het laat ook zien waarom onze interactie met de éne mens veel makkelijker gaat dan met de ander EN hoe dat aan te passen. Zowel voor privé- als werkgerelateerde relaties een grote winst.

Op de eerste avond zal ik u meer vertellen over de geschiedenis en achtergronden van het model en zullen de 9 typen in vogelvlucht voorbij komen.

Tijdens de volgende drie avonden zullen steeds 3 typen verder worden uitgediept. Aan het eind van de cursus heeft u inzicht in de basishouding van de typen en zult u mogelijkerwijs uw eigen type ontdekt hebben. Mochten er daarna nog vragen zijn dan is er de mogelijkheid om in een persoonlijk gesprek hier dieper op in te gaan. Ik zal er tijdens de cursus een speciaal voorstel voor doen.

Over Hendrik Jan Dekker (1956): Na eerst in het bedrijfsleven gewerkt te hebben, heb ik een ommezwaai gemaakt. Ik ben nu van beroep psycho-sociaal therapeut en heb mij sterk verdiept in het Enneagram en haar mogelijkheden. Ik heb hiervoor in Nederland de basistraining van Helen Palmer gevolgd en vervolgens in Amerika de professionalstrainingen bij Riso en Hudson. Tenslotte volg ik nog steeds verdiepende trainingen bij Katherine Chernick-Fauvre, die langlopende onderzoeken doet naar het Enneagram en haar toepassingen.


Deelnemers                      minimaal 10, maximaal  20

Tijd                                     4 woensdagavonden van 19.30 – 21.30 uur

Data                                    23 oktober, 6, 20 november en 4 december 2019

Kosten                                € 45 / € 60,-

 


Aanmelden


U kunt zich via het opgaveformulier opgeven voor deze cursus.


Deel dit artikel

Zoeken


Nieuwsbrief


Blijf op de hoogte en schrijf je in voor onze nieuwsbrief!

Een robot (of spam-script) Een mens
Volledige naam E-mailadres