16 mei Evelijne Swinkels

16 mei 2021

Thema : ‘De gouden zonne heeft overwonnen’

Welkom en afkondigingen door bestuurslid

Aansteken kaars,

De regenboog

De regenboog met haar zeven kleuren,
Als je die ziet opent de hemel haar deuren.
Ten teken dat zon en elementen
De voorwaarden voor ons leven schenken.
Open uw hart en ga beleven
Wat ons de kosmos aan goeds heeft gegeven.

Jan Wesselius

Aanvangslied

211: 1 en 4, ‘De gouden zonne heeft overwonnen’

De gouden zonne  heeft overwonnen en toont haar zege  nu allerwege,

zendt haar verkwikkend en liefelijk licht.

Met moede leden  zo lag ik terneder, maar nu herrijs ik,  nu zegen en prijs ik,

hemel, uw schoonheid met stralend gezicht.

Nacht mag het wezen, ik zal niet vrezen: na storm en duister / in al haar luister

toont, Heer, uw zon weer haar stralend gelaat.

Zalige vreugden en stille geneugten heb ik te wachten; ik richt mijn gedachten

slechts op die morgen, op uw dageraad.

Inleiding op de dienst :

Op deze door Unesco uitgeroepen Internationale dag van het Licht zal deze dienst staan in het teken van het zonlicht. Het wordt dus een zonnige dienst. In veel godsdiensten speelt de zon een belangrijke rol. Niet vreemd, want wie eenmaal aan de hemel het zonlicht door de regen ziet breken in een prachtige regenboog, zal proberen aan zo’n bijzonder verschijnsel een betekenis te geven.

muziek:

Guus Meewis: ‘Alles wat ik zoek’

Ik word wakker met geluk in mijn lijf
Deze ochtend vergeet ik voor even de tijd
De mist aan de grond, mijn haar in de war
Daar is de zon, man wat een dag

Voeten op de vloer, nog vochtig en koud
De blik in jouw ogen, alles vertrouwd
De bomen, de vogels, een bloem in de wei
Alles in bloei, mijn lief dicht bij mij

Laat onze dromen nu maar komen
Geef me maar je hand
Deze mooie dag beloven
Liefde hangt boven het land
Zo mooi, zo mooi, zo onvoorstelbaar mooi
Alles wat ik zoek, is wat hier vind

De ochtend, de middag, ze kussen elkaar
De lente kriebelt zacht door mijn haar
Ik haal een fles en jij pakt een glas
Jij kent de reden, dus het komt wel van pas (zeg je)

Laat onze dromen nu maar komen
Geef me maar je hand
Deze mooie dag beloven
Liefde hangt boven het land
Zo…

Inkeer en gebed

Lezing: Mat. 17: 1-7

Zes dagen later nam Jezus Petrus, Jakobus en diens broer Johannes met zich mee een hoge berg op, waar ze alleen waren. Voor hun ogen veranderde hij van gedaante, zijn gezicht straalde als de zon en zijn kleren werden wit als het licht. Plotseling verschenen aan hen Mozes en Elia, die met Jezus in gesprek waren. Petrus nam het woord en zei tegen Jezus: ‘Heer, het is goed dat wij hier zijn. Als u wilt zal ik hier drie tenten opslaan, een voor u, een voor Mozes en een voor Elia.’ Hij was nog niet uitgesproken, of de schaduw van een stralende wolk gleed over hen heen, en uit de wolk klonk een stem: ‘Dit is mijn geliefde Zoon, in hem vind ik vreugde. Luister naar hem!’ Toen de leerlingen dit hoorden, wierpen ze zich neer en verborgen uit angst hun gezicht. Jezus kwam dichterbij, raakte hen aan en zei: ‘Sta op, jullie hoeven niet bang te zijn.’ Ze keken op en zagen niemand meer, Jezus was alleen.

Muziek:

‘Lied aan het licht’ (CD mensen veel geluk, Trijntje Oosterhuis)

Licht dat ons aanstoot in de morgen
voortijdig licht waarin wij staan.
Koud, één voor één, en ongeborgen,
licht overdek mij, vuur mij aan.
Dat ik niet uitval, dat wij allen
zo zwaar en droevig als wij zijn,
niet uit elkaars genade vallen
en doelloos en onvindbaar zijn.

Alles zal zwichten en verwaaien
wat op het licht niet is geijkt.
Taal zal alleen verwoesting zaaien
en van ons doen geen daad bekijft.
Veelstemmig licht, om aan te horen
zolang ons hart nog slagen geeft.
Liefste der mensen, eerstgeboren,
licht, laatste woord van Hem die leeft.

Overweging

Gelukkig dat het licht bestaat en dat het met me doet en praat

en dat ik weet dat ik er vandaan kom, van het licht of hoe dat heet.

Hans Andreus

Stilte en muziek

Uitzending en zegen

Slotlied 216, ‘Dit is een morgen’

(Cat Stevens ‘Morning has broken’)

​Dit is een morgen als ooit de eerste,
zingende vogels geven hem door.
Dank voor het zingen, dank voor de morgen,
beide ontspringen nieuw aan het woord.

Dauw op de aarde, zonlicht van boven,
vochtige gaarde, geurig als toen.
Dank voor gewassen, grassen en bomen,
al wie hier wandelt, ziet: het is goed.

Dag van mijn leven, licht voor mijn ogen,
licht dat ooit speelde waar Eden lag.
Dank elke morgen Gods nieuwe schepping,
dank opgetogen Gods nieuwe dag.Evelijne Swinkels-Braaksma is dichteres en predikant van o.a de Vrijzinnigen en Doopsgezinden Baarn/Soest.

Zie een leuk vrijzinnig initiatief van haar

https://vrijzinnigen.nl/wp-content/uploads/2021/05/Zin-in-Eemland-met-logo.pdfDeel dit artikel