22 november Herdenking gestorvenen

22 november 2020

10.30 uur

We herdenken onze dierbaren en in het bijzonder diegenen in onze gemeenschap die afgelopen jaar zijn overleden. We doen dit samen met de familie en nabestaanden.

Muzikale begeleiding: Rien den Arend

Extra collecte: Rainforest Connection  Lees meer

Graag uw bedrag over  maken op  NL78INGB0000870161, ten name van Vrijzinnigen Bennekom. Onder vermelding van extra collecte rainforest.

 

 

Kaarstekst

DE BRON VAN VERDRIET

Zij die niet onder de stille oppervlakte
van de bron van verdriet willen glijden,

door in het zwarte water naar beneden te gaan
naar de plaats waar we niet kunnen ademen,

zullen de bron waar we uit drinken,
het geheime water, koud en helder, niet kennen

noch zullen zij de in de duisternis glinsterende
kleine ronde munten,
gegooid door degenen die iets anders wensten, vinden.

David Whyte

The well of grief, vrij vertaald door Marieke HoeveDeel dit artikel