Kierkegaard: de enkeling is de waarheid

16 oktober 2019

Een cursus filosofie voor iedereen die van filosofische lyriek houdt

Jan Keij

Na de cursus van het vorige seizoen over het denken van Levinas gaat de cursus dit seizoen over Kierkegaard.

De Deen Kierkegaard (1813-1855) is met Nietzsche een van de voorlopers van het existentialisme. Hij was degene die stelde dat tegen het verstand verzet aangetekend moest worden. Dat klinkt vreemd uit de mond van een filosoof. Maar het betekende bij Kierkegaard: verzet tegen abstracte denkbeelden (zoals die van Hegel), d.w.z.: tegen denkbeelden waar een concreet mens met zijn concrete leven niets aan heeft. Het betekende ook: voorrang voor de waarheid van het individu, voor een persoonlijke, innerlijke waarheid die van belang is voor het concrete existeren.
Filosoferen met Kierkegaard is niet filosoferen over de zin van HET leven, maar over de zin van UW leven. Tot dat filosoferen komt u niet via de twijfel, maar (volgens Kierkegaard) via de vertwijfeling.

 

Een filosoof zonder paradoxen is als een minnaar zonder liefde

S. Kierkegaard

Gedurende 5 bijeenkomsten lopen we door zijn filosofie heen met onder andere:

Een beschrijving van de mens (het zelf) volgens Kierkegaard aan de hand van zijn dialectische logica ,waarbij de mens beschreven wordt als een wankel evenwicht, dat door elk individu gedurende zijn leven met existentiële inspanning overeind moet worden gehouden;

De idee van de subjectieve waarheid;

Het verband tussen vrijheid en angst (vrijheid als mogelijkheid om jezelf te verwerkelijken of niet te verwerkelijken);

De verschillende levenswijzen: esthetisch, ethisch en religieus. Waarbij de verhouding tussen de 3 levenswijzen alles zegt over het wel of niet verwezenlijken van het zelf.

Het religieuze bij Kierkegaard wordt filosofisch uitgelegd en verklaard. Het zal dan blijken te gaan om een buitenkerkelijke religiositeit, waarmee de diepte van de menselijke ziel wordt blootgelegd. Na afloop van de cursus loopt u dan bij wijze van spreken met uw ziel onder uw arm naar huis – wat een goed gevoel kan geven.

Jan Keij (1948) studeerde tijdens zijn werk als onderwijzer filosofie aan de Universiteit van Amsterdam en is gepromoveerd op de filosofie van de Franse filosoof Emmanuel Levinas (1906-1995). Hij wilde vervolgens de maatschappelijke relevantie van filosofie toetsen en geeft als zelfstandig ondernemer daarom cursussen voor leken en werkers in de gezondheidszorg.

Daarnaast schrijft hij boeken, ‘Nietzsche als opvoeder of hoe een mens wordt wat hij is’(2011), ‘Levinas in de praktijk’ – een handleiding voor het best mogelijke helpen, privé en in de zorg(‘2012) ‘Kierkegaard anders gezien’ – over de denker die het verschil maakt(2015).


Deelnemers         minimaal 10, maximaal 20

Tijd                        5 woensdagavonden van 19.30 – 21.30 uur

Data                      16 en 30 oktober,13 en 27, november en 11 december 2019

Kosten                    € 60 / € 80


Aanmelden


U kunt zich via het opgaveformulier opgeven voor deze cursus.


Deel dit artikel

Video

Bekijk opnames.

Zoeken


Nieuwsbrief


Blijf op de hoogte en schrijf je in voor onze nieuwsbrief!

Een robot (of spam-script) Een mens
Volledige naam E-mailadres