Natuurmystiek ,De groene spiritualiteit van trappist Thomas Merton – Kick Bras

21 april 2023

Vrijdagmiddag   14.30 uur !

De Amerikaanse trappistenmonnik Thomas Merton – misschien wel de beroemdste monnik

van de twintigste eeuw – was een groot natuurliefhebber. Hij trok zich steeds vaker terug in

de prachtige omgeving van zijn abdij en leefde uiteindelijk als kluizenaar in het bos. Zijn

dagboeken getuigen van zijn intense, spirituele natuurervaring die voortkomt uit een

mystieke verbondenheid met alle leven, en daarin met de Levensbron. Deze natuurmystiek

leidde tot een steeds openlijker kritiek op de exploitatie van de schepping voor menselijk

gewin. Zo groeide deze mystiek uit tot ecologische ethiek, die zeer actueel is in deze tijd van

klimaatcrisis en aantasting van de biodiversiteit.

Kick Bras zal hierover een lezing houden, waarbij hij teksten en beelden van Merton zal

projecteren. Hij zal uiteenzetten welke betekenis de natuur had voor Mertons spiritualiteit

en welke elementen belangrijk zijn in zijn ecologische ethiek. Genoeg stof om met elkaar van

gedachten te wisselen.

Dr. Kick Bras (1949) is emeritus predikant , docent  spiritualiteit en auteur van  meer dan dertig boeken op het gebied van spiritualiteit en mystiek.

Als onderzoeker is hij gelieerd aan het Titus Brandsma Instituut te Nijmegen. Zie zijn website

www.kickbras.nl

Het boek over Merton en ook andere boeken van de hand van Kick Bras zullen tijdens deze

bijeenkomst te koop zijn.


Plaats                  Grote zaal van de Ontmoeting

Aanvang             14.30 uur !

Kosten                 € 8 voor leden en begunstigers, overige bezoekers € 11
Deel dit artikel