Nietzsche : Zelfreflectie m.b.v Dynamiet

02 februari 2022

Jan Keij

Zelfreflectie is belangrijk voor iedereen. Want maar al te gemakkelijk komen we terecht in sleur en gewoontedenken, waarbij we ons niet meer afvragen waarom we bepaalde dingen doen, waarom op die manier en waarom niet anders.
Deze cursus biedt een denktraining op grond van Nietzsche (“ik ben geen mens, ik ben dynamiet”). Kennismaken met zijn streng beargumenteerde betekent onder andere:

-een degelijke opschudding ervaren van wat u gewend bent te denken   
-oude standpunten moeten verdedigen, herzien en misschien verlaten.

De cursus heeft de uitwerking van een grote schoonmaak: de bezem gaat door uw bovenkamer. Daarmee wordt u teruggeworpen op uzelf, met als uiteindelijke boodschap: wees authentiek, maak van uw leven een kunstwerk, privé en in uw beroep. Ofwel: het soms als negatief ervaren denken van de schreeuwlelijk Nietzsche heeft als positieve uitkomst de oproep om toch vooral zelfstandig te denken.
Achtereenvolgens komen in 5 sessies de volgende onderwerpen aan de orde:

  1. Inleiding: leven en werk/de wil tot macht/ het nihilisme
  2. Het bewustzijn afgebroken/ de moraal voorbij
  3. Het verleden ongedaan maken
  4. De Übermensch/ De Eeuwige Terugkeer van hetzelfde
  5. Een sociale Nietzsche/Nietzsche contra Nietzsche: conclusies

Vereisten voor de cursus: filosofische nieuwsgierigheid, gewilligheid om mee te gaan met dit ogenschijnlijk meedogenloze denken, alsmede enige schokbestendigheid.
Uiteraard is het werk van Nietzsche uitgangspunt, maar op de achtergrond speelt ook de roman Nietzsches tranen (van I.D. Yalom, uitgeverij Balans) een rol. Daarin past (een fictieve) Nietzsche zijn filosofie toe op de Weense arts en analyticus Breuer, hetgeen tot een radicale herziening van Breuer’s leven en praktijk leidt. Wie weet geldt dat na afloop ook voor u.

Jan Keij (1948) studeerde tijdens zijn werk als onderwijzer filosofie aan de Universiteit van Amsterdam en is gepromoveerd op de filosofie van de Franse filosoof Emmanuel Levinas(1906-1995). Hij wildevervolgensdemaatschappelijke relevantie van filosofie toetsen en geeft als zelfstandig ondernemer daarom cursussen voor leken en werkers in de gezondheidszorg.

Daarnaast schrijft hij boeken, o.a ‘Nietzsche als opvoeder of hoe een mens wordt wat hij is’ (2011), ‘Het boek zal op de cursus bij Jan met korting verkrijgbaar zijn. En ja, Nietzsche heeft de naam een negatieve, nihilistische denker te zijn. Op de cursus zal hij echter geëtaleerd worden als een zeer humane filosoof


 

Deelnemers    minimaal 10

Tijd                  5 woensdagavonden  van 19,30 -21.30 uur

Data                2, 9,16,23 februari en 2 maart 2022

Kosten             40 €/ 60/€ 80
Deel dit artikel