Postmodern denken – Een humaan relativisme

12 oktober 2022

Jan Keij

Cursus door Jan Keij

Na de boeiende filososfie cursussen over Nietzsche, Levinas en Kierkegaard gaat Jan Keij er dit jaar nog een voor ons houden en die gaat over het postmoderne denken.

 “Wat werkelijk is is rationeel,  wat rationeel is, is werkelijk”. Met deze beruchte uitspraak gaf Hegel aan dat hij volkomen vertrouwde op het verstand als een vermogen om die ene absolute waarheid te vinden. De postmoderne denkers (na de moderne Hegel) hebben echter aangetoond dat DE waarheid voor het verstand onvindbaar en ongrijpbaar is. De twijfel is daarmee boven alle twijfel verheven.
Zijn er inderdaad geen theoretische waarheden meer waaraan we ons kunnen vastklampen? Is geloven in waarheid geloven in een illusie? Zijn we dan aan onze toevallige meningen overgeleverd? Mag iedereen maar wat roepen omdat we ondergedompeld zijn in een alomvattend  relativisme’?  Anything goes? 
Met de scherven van de vele gebroken waarheden in handen zullen we zoeken naar een weg uit dit absolute relativisme. De gang van de cursus in vijf bijeenkomsten is als volgt:

  1. Inleiding: de filosofische ontwikkeling van modernisme naar postmodernisme
  2. De postmoderne filosoof Jacques Derrida
  3. De postmoderne filosoof  François Lyotard
  4. De postmoderne filosoof Richard Rorty
  5. De postmoderne filosoof Emmanuel Levinas – en: conclusies.

Tussendoor voegen we een beetje Nietzsche toe als smaakversterker. Tenslotte is hij toch de ‘vader van het postmoderne denken’. Ook de Italiaanse denker Vattimo komt af en toe voorbij, en wie weet nog meer filosofen.
De cursus vergt enige (gezonde) hersengymnastiek. Die kan gemakkelijk worden opgebracht door iedereen die graag op de hoogte wil raken van de laatste ontwikkelingen in de filosofie. Bovendien wordt de stof in eenvoudige en heldere bewoordingen gebracht.

Jan Keij (1948) studeerde tijdens zijn werk als onderwijzer filosofie aan de Universiteit van Amsterdam en is gepromoveerd op de filosofie van de Franse filosoof Emmanuel Levinas(1906-1995). Hij wilde vervolgens de maatschappelijke relevantie van filosofie toetsen en geeft als zelfstandig ondernemer daarom cursussen voor leken en werkers in de gezondheidszorg.


 

Deelnemers    minimaal 10

Tijd                  5 woensdagavonden  van 19.30 -21.30 uur

Data                12, 19, 26 oktober, 2 en 9 november 2022

Kosten             € 65/€ 90
Deel dit artikel