Ontmoeting in Kunst

24 juli 2021

Expositie: Samen…Verschillend

Maya Siepel- Textiel- en papierkunstenaar.

Het werk

Maya Siepel dook in de achtergronden en ontstaansgebieden van 5 grote religieuze stromingen en liet zich hierdoor inspireren. Het gevolg: een indrukwekkende expositie waar je stil van wordt. Het begon met een artikel van Francien van Overbeeke getiteld: Drie boeken, een verhaal over de Tenach, de Bijbel en de Koran. Een ontdekking van Francien is dat deze 3 boeken uit eenzelfde bron putten. De islam heeft dezelfde wortels als het christendom en het jodendom. Wortels die teruggaan naar een gezamenlijke aartsvader. Voor joden heet hij Avraham, de christenen noemen hem Abraham en bij de moslims wordt hij Ibrahiem genoemd.

En zo heeft ook God verschillende namen: JHWH, God, Allah.

Maya las eerst over de verschillende stromingen en maakte daarna keuzes.

Voor haar project heeft ze uiteindelijk voor vier wereldreligies gekozen: het Jodendom, het Christendom, de Islam en het Boeddhisme (met een kleine toevoeging Hindoeisme).

Als thema koos zij Samen…Verschillend, waarin het belangrijk is dat wij elkaar respecteren, aanvullen en open staan voor ontmoeting. Vanuit die gedachte sluit het mooi aan op wat vrijzinnig is.

Het werk bestaat uit 4 keer 5 geweven paneeltjes waarop de kenmerken van de religies zijn afgebeeld en twee paneeltjes hindoeïsme, daarnaast een groter paneel waar het woord God op staat met de tekens van de verschillende religies.

Een centraal punt hierbij zijn ook de vier paneeltjes waar de verschillende boeken op worden afgebeeld.

De expositie bezoeken?

Bent u benieuwd naar dit werk van Maya? Dan bent u van harte welkom in De Ontmoeting, Emmalaan 1 in Bennekom.

Bezichtiging op afspraak op vrijdag-, zaterdag-,zondagmiddag. in juli en augustus

Neem contact :met Maya Siepel ,mayasiepel@planet.nl

 Deel dit artikel