Ontmoeting in kunst

Momenteel is er geen expositie in de Ontmoeting

Van de Kunstcommissie

Al meer dan 25 jaar geeft ‘Ontmoeting in Kunst’ vorm aan een van de pijlers van het vrijzinnig gedachtengoed. De commissie probeert steeds verschillende kunstvormen onder de aandacht te brengen. Vier keer per jaar wordt er een expositie georganiseerd.
De Kunstcommissie doet hierbij een oproep aan een ieder die affiniteit heeft met kunst om de groep te gaan versterken. Het biedt een mooie gelegenheid om in contact te komen met diverse kunstenaars.
Op dit moment bestaat de commissie uit Maya Siepel, Marja van Galen en Lida van Hellemondt.
Wie het leuk lijkt om de kunstcommissie te komen versterken kan contact opnemen met Maya Siepel  mayasiepel@planet.nl