Opening nieuw seizoen Roos van Doorn

04 september 2022

10.30 uur

Met medewerking van Rien den Arend en de cantorij

Extra collecte voor https://www.kinderfondsmamas.nl/

Als u deze collecte wilt steunen kan dat door uw collectebijdrage over te maken op ons gironummer NL78INGB0000870161, ten name van Vrijzinnigen Bennekom o.v.v. kinderfondsDeel dit artikel