27 juni Roos van Doorn

27 juni 2021

10.30 uur

“This is your wake-up call”

Muzikale begeleiding: Tanja Taale

Kaarstekst: Het geluk zit in jezelf,

Het kon zich niet beter verstoppen

Extra collecte voor een project van Wereldouders:

Nellie Markus die zelf geen kinderen heeft , koos ervoor om WereldOuders, een organisatie die kinderen opvangt in een aantal Latijns Amerikaanse landen, te gaan ondersteunen. Zij en haar partner werden in eerste instantie de sponsorouder van één kind in Mexico, later volgden er meerdere. Zij bezochten het project in Mexico .Nellie is dramatherapeut en besloot daar een toneelstuk te maken met de kinderen/ jongeren die veelal een bewogen leven achter de rug hebben.. Sindsdien gaat zij jaarlijks een aantal maanden naar Mexico. Zij zocht contact met mensen in Mexico die de kinderen konden leren schilderen en het decor bouwen, maar ook om zo hun gevoelens te kunnen en leren uiten. Muziek kwam erbij, sport, een bibliotheek. Om aan geld te komen werft zij in Nederland sponsoren, schreef ze een monoloog die ze zelf opvoert om inkomsten te genereren, ging ze met een groep kinderen in Nederland een toneelvoorstelling maken en maakte ze een film van het toneelstuk  dat de kinderen in Mexico opvoerden. Zij verkochten zelfs hun huis in Ede om te investeren in het project. Nu wonen ze in een huurwoning in Arnhem. Nellie heeft een baan in de verslavingszorg, waarvan een groot gedeelte van het geld voor het project bestemd is.

Het project van Nellie kunnen jullie op internet vinden onder: www.nelliemarkus.nl. Zij heeft een eigen website, maar valt ook nog steeds onder WereldOuders: www.wereldouders.nl.

Als u dit project wilt steunen kan dat door uw collectebijdrage over te maken op ons gironummer NL78INGB0000870161, ten name van Vrijzinnigen Bennekom o.v.v. Bijdrage Wereldouders, waarvoor onze dank.Deel dit artikel