10 oktober Roos van Doorn

10 oktober 2021

10.30 uur

Het thema van deze zondag is:

“Over de kunst mensen het gevoel te geven dat ze welkom zijn”

Mensen écht kunnen welkom heten heeft alles te maken met jezelf welkom weten. We verkennen het gevoel van welkom tot ver voorbij gewoon beleefd zijn, in de hoop op bijzondere momenten van ontmoeting van mens tot mens.

Als u Muzic wilt steunen kan dat door uw collectebijdrage over te maken op ons gironummer NL78INGB0000870161, ten name van Vrijzinnigen Bennekom o.v.v. collecte Muzic

Extra collecte voor https://fcic.nl/onze-projecten/muzic/

Kaars tekst

Denk aan de krachten en de machten
Die ons eens op de wereld brachten

Wij voeren uit wat is gegeven
En leren uit wat wij beleven.
Die kennis schenken wij,… aan daarboven,
Mogen wij dat elkaar beloven?Deel dit artikel