Roos van Doorn

12 februari 2023

10.30 uur

Muzikale begeleiding : Rien den Arend m.m.v. de cantorij

Extra collecte voor manege zonder drempels.

U kunt ook uw collectebijdrage over maken op ons gironummer NL78INGB0000870161, ten name van Vrijzinnigen Bennekom o.v.v. collecte Manege zonder drempels.Deel dit artikel