18 oktober Roos van Doorn, Wereldreligies

18 oktober 2020

Het filmpje gaat over Wereldreligies en is gemaakt naar aanleiding van de expositie van Maya Siepel, die de komende tijd in de Ontmoeting te bezichtigen is (op afspraak met Maya  mayasiepel@planet.nl).

In de film wordt de kijker een aantal vragen gesteld. Misschien vindt u het leuk om na afloop van het kijken van de video daar zelf nog even bij stil te staan. Of nog eens met iemand uit te wisselen. 

 

Hier zijn de vragen:

Stel je voor: alles wat voor jou het allerbelangrijkste in je leven is, loopt als een zilveren draadje door je leven. Wat zou dit zilveren draadje dan met elkaar verbinden?
En als dit weg zou vallen, blijft er dan nog wat over?

Herken je iets van jezelf in God (neem dit woord zo ruim als je wilt) ?

Heb je wel eens het gevoel dat het goddelijke zich herkent in jou?

Met welke (religieuze) bronnen kwam je in jouw leven in aanraking? Wat gebeurde er toen?

 

Tekst filmpje de wonderlijke wereld van religies door Roos van Doorn voor Vrijzinnigen Bennekom.

Naar aanleiding van een bezoek aan de expositie ‘Samen … Verschillend’ van Maya Siepel.

Muziek: God is one van Alpha Blondy

Some call him Allah
Some call him Adonaï
Some call him Jehovah
Jésus, Yahweh, Buddha, Krishna
But He’s one, yes He’s ONE
Like a tree with many branches
Many in ONE…

Stel je voor, alles wat je uiteindelijk het allerbelangrijkst vindt, dat loopt als een zilveren draadje door je leven

Een zilveren draadje. Het kan licht reflecteren, het kan jezelf reflecteren, het kan ook knappen, en een los eindje kan ook weer opgepakt worden.

Wat zou dit zilveren draadje bijeenhouden? Vrienden en Familie? Muziek? Je favoriete boek? En als dat weg zou vallen, blijft er dan nog iets over? Iets anders?

~~~~

Waarom zijn er religies? Ik denk omdat mensen zich willen uiten over dat wat voor hen zo ‘allerbelangrijkst’ is, dat ze het ‘heilig’ noemen. Dat is: iets van inzicht aan elkaar door te geven over mens-zijn. Waarom bestaat lijden? Hoe kunnen we op een goede manier samen leven? Wat is de zin van dit alles?

Het antwoord op deze vragen is nooit simpel en éénduidig. De antwoorden zijn nooit ‘waar’ in de zin van ‘zo is het’. De waarheid van de antwoorden is  subtiel, ongrijpbaar, onverwoordbaar. Alsof je met een lasso probeert de wind te vangen, of met een net de zee.

En toch doen we pogingen. Mensen proberen woorden te vinden voor de ultieme werkelijkheid,

En in die pogingen ontstaan verhalen, symbolen en rituelen. Die mensen aan elkaar door vertellen.

Het zijn woorden, gebaren en beelden die ons hart en onze ziel een richting wijzen. Omdat het voor ons mensen lastig is om alleen in abstracties te denken. We hebben iets concreets nodig waar we op kunnen kauwen. In tradities worden ons verhalen en rituelen aangereikt, die hun smaak vroeg of laat af zullen geven.

~~~~

Kunstenares Maya Siepel vroeg zicg af: wat zijn nu essentiele dingen om in beeld te brengen bij wereldreligies? Wat zouden de mensen zelf belangrijk vinden?

Ze las, ze onderzocht,

Over engelen en moskeeën, godinnen en mantra’s, heilige geschriften en

Over de landen waar ze hun oorsprong vonden

Ze liet het op zich inwerken

Zocht naar beelden

En begon te weven

~~~~

Engelen, moskeeën, godinnen en heilige geschriften op zich, kun je mooi vinden of lelijk . Of Interessant misschien, antropologisch en cultuurhistorisch. Je kunt er ook spontaan iets bij voelen, zoals een atheistische toerist in een kerk toch opeens geraakt kan worden door de gewijde stilte of de lichtval door de ramen. En het kan ook té exotisch, te vreemd, te weinig eigen zijn waar je naar kijkt.

 ~~~~ 

Een weefsel ontstaat waar twee draden elkaar kruisen. De draad van mijn Levensadem, mijn ziel, mijn diepste Zelf,

Met wat het tegenkomt  in de afbeelding van een engel, een gebedssnoer, het branden van een kaars.

Het gaat niet om de kaars of het gebedssnoer zelf, of om de woorden van het gebed, maar om waar dit naar verwijst, het heilige. 

~~~~

Verhalen over God of godinnen proberen dat heilige beleefbaar te maken.

Maar zelfs in verhalen is dat haast niet te vangen: de God van het christendom is onuitbeeldbaar, je kunt je er geen voorstelling van maken! In het Jodendom is de naam van God onuitspreekbaar. In de Islam  heeft God 99 namen, de Barmhartige, de Verdraagzame, de Wijze…  In het Hindoeïsme zijn er vele goden die allemaal een ander aspect van het goddelijke verbeelden.

Ganesha, de god van het overwinnen van tegenslag en die van lekker eten houdt.

Herken je hier iets van jezelf in?

Shiva, de god die de vernietigende kracht verbeeldt. Hij zorgt ervoor dat alles wat eindig is, terugkeert tot de oeroude materie waar het uit voort gekomen is. Shiva danst hier de tandava. Het is de dans van de energie die door de wereld stroomt en die de ritmes veroorzaakt van dag en nacht, de seizoenen, geboorte en dood . Herken je hierin iets van de krachten die in jouw eigen leven aan het werk zijn?

Soms is het goddelijke zo verheven,  dat ze ver boven wat een mens vermag uitstijgt . En tegelijkertijd -hoe kan het ook anders- soms heeft het goddelijke heel menselijke trekjes.

Herken je iets van jezelf in God? Heb je het gevoel dat God iets van hem of haarzelf in jou herkent?

~~~~

Religie wordt pas betekenisvol als mijn zilverend draadje zich keer op keer kruist met wat de traditie mij aanreikt. Het is ten diepste een uniek weefsel, ik en de traditie.

Het zijn twee dimensies die elkaar raken: zoals papier en wol  anders van aard zijn. Ze kunnen zich toch met elkaar verweven.

~~~~

Religieuze rituelen en verhalen  gaan pas voor je werken als ze dooraderd en bijeengehouden worden door jouw persoonlijke zilveren draadje. Er is verbinding nodig tussen iets wat ultiem mij is en dat wat de traditie aanrijkt.

En dat gaat niet altijd vredig. Soms is het stormachtig , soms komen teksten in eerste instantie  ontoegankelijk over. Hoe is dat bij jou in je leven gegaan? Met welke bronnen kwam je in aanraking? En wat gebeurde er toen?

~~~~

Het verbinden van de diepere levensdimensie aan de dagelijkse werkelijkheid is als een dun zilveren draadje die dagelijkse dingen hun glans geeft. Sommige noemen het Allah, sommige noemen het Boeddha, sommige noemen het God, sommige zwijgen er liever over, sommigen noemen het liever alles behalve God maar het leven zelf, de bron van liefde, levensenergie.

Noem het wat je wilt.

Maar boven alles: blijf ermee in verbinding.

Kijk waar de zilveren draad in je leven heenrolt.

Blijf alert op hoe de dingen werkelijk zijn

Wees trouw aan wat voor jou ten diepste waar is

Wees zo moedig als je kunt, wees sterk,

En moge alles wat je doet, gedaan worden uit liefde.

~~~~ 

Muziek: God is one- Alpha Blondy

See the sunrise
And see the sunset
No one can explain it’s Yah mystery

~~~

Aftiteling

Deze video is geïnspireerd op de expositie ‘Samen…verschillend’ van Maya Siepel. Deze video geeft niet de gedachten van de kunstenares weer, maar de gedachten van Roos van Doorn, voorganger Vrijzinnigen Bennekom, als bezoeker van de expositie.

De kunstwerken zijn in het echt nog mooier om te zien. Kom kijken in De Ontmoeting Emmalaan 1. Dit kan door u aan te melden bij: mayasiepel@planet.nlDeel dit artikel