Stilte uur

15 januari 2020

Aan leden, begunstigers en belangstellenden .

Beste mensen, Van diverse kanten is de wens geuit een terugkerend stilte-moment in de Ontmoeting te organiseren. Om die reden is aan het bestuur voorgesteld om het gebouw één maal per week een uur te openen voor beoefening van stilte en meditatie. Het bestuur kan zich in dit voorstel vinden. Er is gekozen voor de woensdag van 17:30 tot 18:30 uur, beginnend op 15 januari. Het tijdstip maakt deelname mogelijk van werkenden én niet-werkenden, zo hopen wij. Ieder kan meedoen, wekelijks of een enkele keer aanhakend. Nu hebben onze leden, begunstigers en belangstellenden zeer diverse ervaring met meditatie. Het is niet de bedoeling dat tijdens het stilte-uur methoden of technieken worden uitgewisseld of besproken, laat staan onderwezen. Veeleer kan een ieder de eigen methode in stilte toepassen, in de kring wellicht zittend naast mensen die vanuit andere disciplines werken of weinig of nog helemaal geen ervaring met meditatie hebben. Mensen zonder enige meditatie-ervaring die toch willen aanschuiven bij dit stilte-uur kunnen dat natuurlijk gewoon doen. Daarnaast, en dat wordt van harte aanbevolen, kunt u, wanneer dit u betreft, een leraar/lerares zoeken om u met meditatie vertrouwd te maken. De andere deelnemers aan de stilte-uren zullen u daarover graag informeren. Verder is er nogal wat informatie op internet te vinden: als u zoekt onder ‘meditatie Bennekom’ vindt u vast de voor u goede leraar of lerares in een traditie die u aanspreekt.

Eén optie willen we hier noemen omdat het een cursus in De Ontmoeting betreft die binnenkort plaatsvindt: Matthijs Schouten verzorgt vanaf 29 januari op vier woensdagavonden (vanaf 19:30 uur) de cursus ‘Boeddhisme’. Hier wordt ook enige aandacht besteed aan een eenvoudige meditatietechniek. In het kader van de cursus wordt ook een meditatie dag georganiseerd (op zaterdag 15 februari) waar dezelfde techniek meer uitgebreid wordt onderwezen en geoefend.

Zie voor details de website: www.vrijzinnigenbennekom.nl en het programmaboekje. We zullen gebruik maken van de grote zaal voor dit stilte-uur. We zullen per persoon een mat neerleggen, en zo een cirkel vormen. Op de mat kan men zitten op een stoel of op een meditatiekussen. In De Ontmoeting is een beperkt aantal kussens aanwezig, dus het meebrengen van een eigen kussen, als men dat heeft en als men op een kussen wil zitten, is verstandig. Verder willen we uitproberen of we zonder extra verwarming kunnen zitten. De temperatuur in de zaal wordt altijd op 17 graden gehouden. Dat is niet echt koud, maar voor velen van ons zal dat net niet comfortabel zijn en dus wordt geadviseerd een omslagdeken mee te nemen. U bent allen van harte uitgenodigd deel te nemen aan dit stilte-uur.

Sanne van Boschinga Henri Stroband Deel dit artikel

Zoeken


Nieuwsbrief


Blijf op de hoogte en schrijf je in voor onze nieuwsbrief!

Een robot (of spam-script) Een mens
Volledige naam E-mailadres