Stiltevieringen in de Stille week

25 maart 2024

Al van oudsher is de 40- dagentijd – van Aswoensdag tot Pasen – een periode van inkeer en bezinning. De laatste week voor Pasen is de Stille- of de Goede Week. We staan dan stil bij het lijden en sterven van Jezus en gaan op weg naar het licht van de Opstanding.

In deze week zijn er ook dit jaar op drie achtereenvolgende dagen, maandag 25, dinsdag 26 en woensdag 27 maart ‘s avonds bezinningsmomenten in de Oude- of Sint Alexanderkerk.

Tijdens deze Stiltevieringen kunnen we in alle rust bij elkaar komen voor liederen en muziek, lezingen, stilte en gebed.

De kerk is open vanaf 19.00 uur, de vieringen beginnen om 19.30 uur en duren 35 tot 40 minuten.

U bent van harte welkom om hieraan deel te nemen.

Werkgroep Stiltevieringen Raad van Kerken Bennekom

Marianne Thie

Lenny Berkhout

Gozien van der Schans)

https://rvkbennekom.com/stiltevieringen/Deel dit artikel