voorganger / inspirator m/v

01 september 2019

Vrijzinnigen Bennekom is een gemeenschap van zingevende en zinzoekende mensen. Een vereniging van leden met verschillende achtergrond die, gevoed vanuit een veelheid aan levensbeschouwelijke tradities, luisterend naar elkaar, steeds opnieuw vorm en inhoud willen geven aan hun religiositeit en levensopvatting. Ons vrije denken maakt het mogelijk om, ter inspiratie en bezinning, ieder jaar een rijk programma te ontwikkelen dat recht doet aan alle leden, zowel mensen van protestants-christelijke of religieus humanistische signatuur als leden voor wie het accent van hun spirituele pad in andere tradities ligt.

Voor onze vereniging zoeken wij per 1 september 2019 voor in beginsel 24 uur per week een:

voorganger / inspirator m/v

 •  die een goed gevoel heeft voor spiritualiteit en mystiek en daar inhoud aan kan geven in vieringen, cursussen e.d. waarmee onze spirituele ontwikkeling gevoed wordt;
  • die in staat is naar onze leden te luisteren en ze bij te staan waar dat nodig is;
  • die goed kan samenwerken met bestuur, cantor en de vrijwilligers van de diverse werkgroepen om samen vorm en inhoud te geven aan de activiteiten in onze gemeenschap;
  • die bij voorkeur goed kan omgaan met digitale media;
  • die een verbindende rol kan en wil spelen binnen Vrijzinnigen Nederland;
  • die bij voorkeur een afgeronde opleiding religiewetenschappen of theologie heeft op minimaal HBO-niveau en een brede kennis van de wereldreligies en andere bronnen van inspiratie .Bent u nieuwsgierig naar wat wij te bieden hebben? Bekijk dan het profiel van onze afdeling Profiel Vrijzinnig Bennekom 2018   en het takenpakket van de door ons gewenste voorganger . Taakomschrijving voorganger    Overleg over een groter dienstverband behoort tot de mogelijkheden, waarbij ook de samenwerking met de afdeling Vrijzinnig Lunteren aan de orde kan komen.

Uw sollicitatie met CV kunt u het liefst per mail tot 8 maart 2019 sturen naar:

Vrijzinnigen Bennekom,

t.a.v. de heer Loek Treep

p/a Emmalaan 1, 6721 ET Bennekom,

email:info@vrijzinnigenbennekom.nl

tel : 0317-424962Deel dit artikel

Zoeken


Nieuwsbrief


Blijf op de hoogte en schrijf je in voor onze nieuwsbrief!

Een robot (of spam-script) Een mens
Volledige naam E-mailadres