Water – een grote ontdekkingsreis ! – Frank Silvis

10 februari 2022

                                      


20.00 uur

Iedereen heeft dagelijks met water te maken. Wanneer we douchen, eten koken en niet te vergeten wanneer we een lekker glas water drinken. Water is voor ons in Nederland zo vanzelfsprekend, dat we zelden stilstaan bij hoe bijzonder het element water eigenlijk is. Water is geen element dat door een leerling Schepper is gemaakt, daarvoor heeft water veel te veel bijzondere eigenschappen en is het wonder van water veel te groot.
Tijdens zijn periode als regiodirecteur van waterleidingbedrijf Vitens ontdekte Frank de energetische kant van water. Hij is gaan onderzoeken hoe zuiver en vitaal ons drinkwater eigenlijk is. Daarbij kwam hij op het spoor van een vakgebied (de radiësthesie), waarmee hij zelf reproduceerbaar de vitaliteit van water en voedsel kan meten.Soms is het gewenst de kwaliteit van ons drinkwater te vergroten. Het is dan goed te weten dat er vele manieren zijn om water te vitaliseren, en dat u de kwaliteit van uw drinkwater ook met uw eigen intentie positief kunt beïnvloeden. 
Tijdens zijn ontdekkingsreis kwam hij ook in aanraking met waterwezens en het belangrijke werk dat zij uitvoeren om ons water te zuiveren. Frank zal een aantal praktijkvoorbeelden laten zien van zijn samenwerking met waterwezens en hoe dat leidt tot bijzondere inzichten en kennis op het gebied van zuiveren van water.

Ir. F. Silvis is van oorsprong een ‘harde wetenschapper’ met een grote belangstelling voor alles wat met water te maken heeft. Hij heeft civiele techniek gestudeerd in Delft, richting waterbouwkunde en hydrologie. Daarna 25 jaar gewerkt bij Grondmechanica Delft (rivierwater, zeewater en grondwater), Bureau de Gruyter (koelwater, bluswater en rioolwater) en bij WMO en Vitens (drinkwater). Inmiddels heeft hij al bijna tien jaar zijn eigen bedrijf Vortex Vitalis.


Plaats                  Grote zaal van de Ontmoeting

Aanvang              20.00 uur

Kosten                 € 7 voor leden en begunstigers, overige bezoekers € 10Deel dit artikel