21 februari Zin op Zondag Arienne Klijn – Eenheid in verscheidenheid met je innerlijke familie

21 februari 2021


Veel mensen zoeken naar een passende verbinding met zichzelf en anderen. Als je aan de slag gaat met jouw eigen innerlijke familie ga je zien, begrijpen en waarderen hoe mensen in elkaar zitten: jijzelf en de mensen met wie je leeft en werkt. Dit begrip maakt het vaak makkelijker om verschillen te overbruggen en om er samen iets van te maken.

Voordat psychologe Arienne Klijn gezinstherapie ging studeren had ze uit verschillende spirituele tradities geleerd hoe je families kunt helpen hun conflicten op te lossen. Die kennis combineert zij met gezinstherapie. Daarvoor heeft ze eigen model ontwikkeld, de ‘Schilden van je Innerlijke Familie’. Daarmee kun je jezelf leren kennen aan de hand van de vier schilden, te weten je innerlijke man, vrouw, jongetje en meisje. Deze middagbijeenkomst begint met een inleiding van Arienne Klijn over dit model waarmee ze laat zien hoe je zelf de regie kunt nemen over deze vier kanten van jezelf. Tijdens het tweede deel van de middag kun je daar zelf mee aan de slag. Je kunt ervaren om jezelf en anderen vanuit verschillende kanten te bekijken en te benaderen. Zo kun je niet alleen leren het beste uit jezelf en anderen te halen.

Arienne Klijn studeerde psychologie aan de Universiteit Utrecht, strategische systeemtherapie bij het ISP en sensorimotor psychotherapie bij Pat Ogden. Daarnaast verkende zij diverse spirituele stromingen en de geneeswijzen van natuurvolkeren.

www.innerlijkefamilie.nl

Er waren geen kosten verbonden aan de deelname. Wel kunt u na afloop een vrijwillige bijdrage overmaken ter bestrijding van de onkosten, Bankrekening NL78INGB0000870161, ten name van Vrijzinnigen Bennekom. Zin op zondag 21 februari 2021
Deel dit artikel