24 januari Zin op Zondag Stijn Sieckelinck – Hoe bereiken we hart en ratio van geradicaliseerde jongeren?

24 januari 2021

U kunt uw vrijwillige bijdrage ter bestrijding van de onkosten overmaken op ons gironummer NL78INGB0000870161, ten name van Vrijzinnigen Bennekom, Zin op zondag januari 2021. Onze dank hiervoor.

Foto : Anna van Kooij

Bruggen bouwen naar geradicaliseerde jongeren die we veroordelen op hun denken, is dat mogelijk? Na een aanslag is de opsporing en berechting van een aanslagpleger de eerste stap. De volgende stap is het in kaart brengen van alle interne en externe factoren die bijdragen aan radicalisering en de bewerking van die factoren. Jarenlang heeft Stijn Sieckelinck de processen van radicalisering bij jongeren onderzocht. Het vraagt reflectie, inspanning en durf om de relatie tussen deze jongeren en onszelf -‘de maatschappij’- onder ogen te zien. Kunnen wij iets leren van de extremisten, die deze jongeren ronselen? Hebben wij de ontwikkeling van deze jongeren onvoldoende omarmd? Welke idealen hebben ze? Wat verklaart hun aantrekkingskracht tot geweld? Welke betekenis geeft de jongere zelf aan zijn leven, wat zegt het over de opvoeding, en hoe kan men zich met de onderliggende idealen inlaten zonder te criminaliseren? Deze en soortgelijke vragen komen in deze bijeenkomst aan de orde.

Stijn Sieckelinck is pedagoog en als onderzoeker verbonden aan het ‘Institute for Social Resilience’ van de VU Amsterdam. Hij adviseert overheden in binnen- en buitenland, tot in China toe. Hij is bestuurslid van de Quality Board van het EU- Radicalisation Awareness Network (RAN). Hij publiceert over radicalisering, burgerschapsvorming en nieuwe vormen van pedagogisch gezag. Boeken van hem zijn: Reradicaliseren, Ronselen voor een betere wereld en Dream Teams, Samenwerken aan Veerkrachtige Identiteitsvorming van Jongeren, dat in 2020 verschijnt.

https://www.kuleuven.be/thomas/page/interview-stijn-sieckelinck/


 

Muziek: De Trekvogels

Folk muziek uit Syrië, Koerdistan, Nederland en de rest van de wereld.
Rami Mershed op ud (luit), Keivan Habibi op divan(saz), Judica Lookman op trekharmonica en, Bert Lotz op fluiten, koeienhoorn en schalmei, laten zich door elkaars muziek inspireren en zoeken naar een nieuw samenspel.

De Trekvogels maken deel uit van Madlot www.madlot.nl
Deel dit artikel