Zin op Zondag Annemiek Vera – Verbindende diversiteit zichtbaar maken met beeldende kunst

28 maart 2021

Zichtbaar maken dat we allemaal kwetsbaar zijn in wie we zijn. Dat is wat Annemiek Vera met haar kunst wil laten zien. Dat we allemaal complex zijn en daarbinnen uniek. Met haar schilderijen, muziek en poëzie toont ze de complexiteit en kwetsbaarheid van mensen; met een unieke bezielde binnenwereld die zoveel schoonheid bevat en ontroering kan oproepen. Dat wat ons juist uniek maakt is een vorm van diversiteit, maar dan een die kan verbinden.

Als beeldend kunstenaar en docent wil Annemiek Vera ervoor zorgen dat de ander diens perspectief en innerlijke wereld verruimt. Ze heeft veel ervaring met begeleiding van studenten en professionals en het vermogen om je anders te laten kijken en echt te gaan zien.  Ze is altijd geraakt en geboeid geweest door hoe gebeurtenissen, het verleden, gevoelens of emoties van invloed zijn op iemands leven. Hoe deze zich zo verankeren in ons dat deze ons maken tot wie we zijn. Er veel is dat we niet van elkaar weten; niet kunnen weten, dus niet zien. Maar als we iets niet laten zien, betekent het niet dat het er niet is. Aan de hand van kunst leer je meer van je eigen verschillende kanten te zien en te laten zien. Daarnaast ga je aandachtiger waarnemen waardoor je ook meer van iemand anders kunt gaan zien.

Annemiek Vera (1981) is afgestudeerd aan Hogeschool voor de Kunsten in Utrecht. Sinds 2004 is ze daar docent bij de afdelingen Graphic Design, Illustration en Bachelor of Fine Art and Design in Education. Vanaf 2015 is ze verbonden aan het Lectoraat Muzische Professionalisering. Haar werk is vaak geëxposeerd.

www.annemiekvera.com


Er zijn geen kosten verbonden aan deelname. Wel kunt u na afloop een vrijwillige bijdrage overmaken ter bestrijding van de onkosten, Bankrekening NL78INGB0000870161, ten name van Vrijzinnigen Bennekom. o.v.v. Zin op zondag Annemiek Vera, waarvoor onze dank

Deel dit artikel