Zin op Zondag Constanze Mager – Verzoening bij primaten

18 juni 2023

10.30 uur

Constanze Mager studeerde zoölogie aan de Universiteit Wenen en is gespecialiseerd in het gedrag van apen. Ze vertelt over verzoeningsgedrag in het dierenrijk en weet boeiend en humoristisch te verwoorden hoe verzoening zich afspeelt tussen gorilla’s. Maar ook tussen vissen, neushoornvogels en andere dieren. Ze vergelijkt het gedrag van de mens met dat van de dieren. Constanze weet altijd opmerkelijke parallellen te trekken tussen de mensen- en de dierenwereld. Kunnen wij als mens ook iets leren van andere primaten?

Constanze Mager is bioloog en Manager Conservatie,Onderzoek en Educatie bij BurgersZoo.

………….Deel dit artikel