Zin op zondag Geertje de Vries- Het stokje doorgeven

24 april 2022

Levensbeschouwelijke tradities staan niet op zichzelf. Ze worden gevormd door generaties, en elke generatie helpt mee om een traditie te hervormen. Normen en waarden, rituelen en praktijken, verhalen en inspiratiebronnen, ze hebben tegelijk een blijvende waarde én een veranderlijk, beweeglijk karakter. Een gemeenschap leeft in het spanningsveld van traditie en beweging.

Dat geldt ook voor het gedachtengoed van de Vrijzinnigen die putten uit een breed scala van levensbeschouwelijke tradities: wereldgodsdiensten, humanisme en spiritueel/esotherische tradities.

Wat van waarde geef je door, aan komende generaties en hoe? Dat roept meteen ook de vraag op: wat heb je doorgegeven gekregen en wat heb je daar zelf mee gedaan. Vaak geeft het inzicht om te merken dat je geeft wat je ooit zelf hebt ontvangen, en dat er in de tussentijd ook iets mee is gebeurd. De componist Mahler heeft ooit gezegd: traditie is niet het aanbidden van de as, maar het aanblazen van het vuur.  Wat heb je zelf meegeblazen en aan wie geef je door, of misschien moet de vraag wel zijn: wie is er nu aan de beurt om te blazen…?

Over dergelijke vragen gaat het deze morgen. Het wordt een interactieve ochtend waarin we in gesprek raken over wat ons inspireert om door te geven.

Ds. Geertje de Vries is gemeentepredikant. In 2008 promoveerde zij op een proefschrift over geloofsleren en de rol van beeldende kunst daarin. Ze is auteur van verschillende catechesemethodes en geeft als  (inval)docent colleges gemeente- pedagogiek aan de Protestantse Theologische Universiteit.

Muziek: Duo Loriën

Dit duo bestaat uit de twee zussen Daphne en Gabriëlle, die elkaar muzikaal feilloos aanvoelen en aanvullen. Met hun zang en hun instrumenten harp en gitaar raken ze de gevoelige snaar van het publiek. Ze brengen eigen nummers in het Engels, Nederlands of Frans. Inspiratie vinden de zussen in de natuur, in mens en maatschappij en in de kunsten. Ze willen met hun muziek niet alleen plezieren, maar ook prikkelen, en wellicht daarmee iets doorgeven.

Voor meer informatie zie:  www.loriensfeermuziek.nl 


Plaats                  OBK, Kierkamperweg 36 Bennekom

Aanvang              10.30 uur

Kosten                 € 7,50/ € 4 voor studenten , inclusief een consumptie.

Het is handig om het kaartje te printen !
Deel dit artikel