18 april Zin op Zondag Roos van Doorn – De moed om samen verschillend te zijn.

18 april 2021

 


‘Een mens heeft moed nodig om zichzelf te zijn, en moed om onderdeel van een groep te zijn’, een zin van theoloog Paul Tillich ( 1866-1965) die vaak toepasbaar is. Er zijn meer grote denkers die mooie dingen zeggen over jezelf zijn, jezelf worden. Wanneer je daarbij die soms zo heel andere ander ontmoet, wat gebeurt er dan? Durf je, en kun je de mens die jou vreemd voorkomt, tegemoet te gaan? Zonder iets aan die ander te willen veranderen, zonder iets aan jezelf te willen veranderen. Dat vraagt geestelijk vader van de presentietheorie Andries Baart (1952) zich af.
‘Ubuntu’, de Afrikaanse filosofie bekend van Nelson Mandela betekent: Ík ben omdat wij zijn’.  Om dat te kunnen leven moet je erkennen dat mensen verschillend zijn én erkennen dat alle mensen gelijk zijn in hun mens zijn. Waar Desmond Tutu aan toevoegt: ‘We inhabit a world which is characterized by diversity’.

Met Roos van Doorn wandelen we deze zondagochtend een stukje op met deze filosofen en theologen. Wat zijn hun ideeën over jezelf zijn in ontmoeting met de ander? En wat gebeurt er als we deze theorieën toetsen aan onze dagelijkse levenswandel? We nemen een kijkje in onze ziel, in de overtuiging dat het in ons diepste zelf net zo is als ‘out there’: in onze straat, in ons dorp, in onze wereld.

Voor wie de moed heeft…en voor wie hier wel wat moed bij kan gebruiken.

Roos van Doorn (1975) studeerde Bos- en natuurbeheer aan Wageningen Universiteit en Theologie, levensbeschouwing en pastoraat bij het OVP Instituut in Bilthoven. Na gewerkt te hebben in communicatie en natuurbeleving, onder andere als docent op Hogeschool Van Hall Larenstein, is ze de vaste voorganger bij Vrijzinnigen Bennekom. Daarnaast is ze actief met zingevingsactiviteiten in de natuur.


 

Er zijn geen kosten verbonden aan de deelname. Wel kunt u na afloop een vrijwillige bijdrage overmaken ter bestrijding van de onkosten, Bankrekening NL78INGB0000870161, ten name van Vrijzinnigen Bennekom. o.v.v. Zin op zondag 18 april 2021

Deel dit artikel