Zin op Zondag Ted van de Bergh – Hoop! Al dan niet in crisissituaties

14 januari 2024

10.30 uur

Hoop is een interessant begrip. Er bestaat geen meervoud. Je kunt al je hoop vestigen op iemand of een bepaalde ontwikkeling, maar je spreekt niet van meerdere hopen. Hoop is ook individueel gekleurd en geladen. Al is het verlangen van twee personen vergelijkbaar, ieders hoop ziet er anders uit. Hoop kan sterk zijn, levensreddend. Hoop blijft zijn kracht houden, zelfs ‘tegen beter weten in’. Hoop doet leven. 

Is hoop in staat iets te stellen tegenover de vele teleurstellende nieuwsberichten en dagelijkse waarnemingen die we allemaal te verwerken hebben. Je kunt je niet afsluiten voor onenigheid tussen mensen(groepen), afval in de  berm, kwetsend taalgebruik of de verwoestijning van grote delen van de aarde. Veel mensen raken gefrustreerd of afgestompt. Hoe zijn we zover gekomen?

Een voorbeeld. Een belangrijke speler binnen de wereld van land- en tuinbouw zei eens: Grond is de vijand. Daarmee bedoelde hij dat de bodem vol gevaren zit met ziektes, beestjes en risico’s die je als ondernemer wil uitsluiten. Teelten op glaswol, met de precies genoeg de juiste stofjes opgelost in water, was zijn ideaal. Terwijl andere tuinders het als een ideaal zien om de levende bodem zó te verzorgen dat de  bodem zelf en de gewassen die er op groeien sterk, gezond en weerbaar zijn, zodat ze ons kunnen voeden en beschermen tegen ziektes en plagen.

Is er een samenleving denkbaar die verschillende visies en meningen van mensen insluit, die mogelijkheden openlaat. Wat zijn voorbeelden van positieve ontwikkelingen? De enorme uitdagingen van onze tijd worden veelal veroorzaakt door eenzijdigheid, concentratie en uitsluiting. Een open gesprek over deze tegenstelling kan verrijkend zijn.

Ted van den Bergh is in de eerste plaats grootvader. Daarnaast vervult hij vele en uiteenlopende bestuursfuncties zoals op het gebied van bescherming van biodiversiteit en de integriteit van ecosystemen, duurzaam en inclusief onderwijs en het Lab Toekomstige Generaties.

De bijeenkomst wordt muzikaal omlijst door Leonie Meijer (1985).Zij zingt, componeert, speelt piano en gitaar en is theaterartiest. www.leoniemeijer.comDeel dit artikel