Zin op zondag. Thema: ‘Samen……Verschillend’

Zin op Zondag rond het thema ‘Samen….Verschillend’

De bijeenkomsten van Zin op Zondag staan dit jaar in het teken van de verschillen tussen mensen en groepen in onze samenleving, we zijn samen en verschillend. We hebben sprekers uitgenodigd, die bruggen slaan tussen mensen en groeperingen. In deze reeks is ook aandacht voor de verschillende gelaagdheden in de mens zèlf, die helpend of blokkerend zijn in het omgaan met verschillen. Sprekers die verbindingen leggen tussen mensen en groepen vanuit de overtuiging dat mensen en groepen elkaar aanvullen en verrijken. Dit kan ontwikkeld worden als ‘wij’ en ‘zij’ ontvankelijk zijn en interesse hebben in de ander, in een klimaat van veiligheid en wederzijds respect.

 

Een kind heeft als pasgeborene behoefte aan koestering en bescherming. Als het kind ouder wordt ontstaat de behoefte om te ontdekken. Wanneer dit angst oproept dan is de veiligheid van de eigen omgeving steunend. Deze twee behoeften, ‘veiligheid’ en ‘ontdekken’ blijven levenslang aanwezig. Maar er zijn verschillen: er zijn kinderen en volwassenen die zich vastklampen aan het vertrouwde en zij koesteren de veiligheid die dit hen biedt. En er zijn mensen, die het nieuwe en vreemde willen ontdekken en ervaren. De meesten kiezen soms voor het vertrouwde, en dan weer voor een verkenning van het vreemde. Een mens maakt in de verschillende leeftijdsfasen hierin ook weer andere keuzes. De adolescent trekt de wereld in en de oudere trekt zich terug. Maar ook hierin verschillen we.

 

Mensen die geen veilige omgeving hebben zullen trachten een veilige omgeving te vinden. In de afgelopen decennia hebben veel mensen uit onveilige streken onderdak gevonden in Nederland. Mensen met eigen culturele, etnische, religieuze en persoonlijke achtergronden en daaruit afgeleide normen en waarden. De verschillen tussen alle groeperingen in ons land zijn talrijk. We ontmoeten elkaar in het dagelijks leven (buurt, winkel, werk). En via tv en sociale media zijn alle groeperingen zichtbaar voor elkaar. We krijgen indrukken van elkaar en maken indruk op elkaar. We vormen uitgesproken en onuitgesproken ideeën over elkaar. Hoe gaan we daar zinvol mee om, over en weer?

 

Wanneer mensen zich terugtrekken in de eigen vertrouwde groep dan leven we niet samen. Dan is de kans op het ontstaan en blijven bestaan van vooroordelen en vaststaande overtuigingen groot. Met als gevolg verheerlijking van eigen waarden en normen plus vervreemding en verstoting van anderen. Samen leven met verschillen gaat niet vanzelf. Maar door het luisteren naar de ander, door het respectvol ontmoeten van de ander wint vertrouwen het van vervreemding. Het vraagt ook reflectie over onze eigen overtuigingen en barrières: en … van de ander wordt hetzelfde gevraagd. Hoe houden we onszelf scherp en zuiver in ons denken hierover? Hoe blijven we verbonden met de ander? De innerlijke dialoog en de dialoog met de ander zijn beide nodig om vruchtbaar verder te kunnen.

 

We hebben sprekers gevonden die hun ideeën over het samen leven en de voorwaarden daartoe willen delen vanuit het thema ‘Samen … verschillend’. Daar hebben we musici bij gekozen die muziek als verbindingsvorm uitdragen. Het beloven boeiende ontmoetingen te worden bij Zin op Zondag! Wees welkom en wees verschillig!

 

Dirk Meijer, voorzitter commissie Zin op Zondag                           

Contact: dirkbinnemeijer@gmail.com