Zin op Zondag. Thema: DOORGEVEN

Het kiezen van een thema voor Zin op Zondag is altijd een boeiende zoektocht. Maar als een jaar gedomineerd wordt door een pandemie is er volop gelegenheid tot bezinning over mens en aarde. Die bezinning is ons in de schoot geworpen. Dat leidt tot reflecties over ‘hoe gaan we met elkaar om, hoe gaan we met de natuur om, hoe gaan we zorgvuldig om met de scheppingen op aarde’. Alsook reflecties over ‘de wens om een toekomst te willen bieden aan toekomstige generaties met behoud van waarden, normen en morele principes’. Het liefdevol koesteren van de aarde en het inzicht dit te willen doorgeven aan toekomstige generaties heeft ons gebracht op het thema DOORGEVEN. De mens als rentmeester van de aarde en niet als bezitter van de aarde doet recht aan het fenomeen DOORGEVEN. De rentmeester heeft het innerlijk besef om te zorgen voor de aarde en dit waardevast door te geven aan de volgende generatie. We worden gevoed door onze ouders met de vruchten der aarde en als we gevoed zijn voeden wij onze kinderen op, van generatie op generatie. En in de opvoeding pogen we normen en waarden door te geven in gezin, op school en in de maatschappij.

Het liefdevol doorgeven wordt in het gedicht ‘Los’ van Rita de Bie raak omschreven:

 

Los


Als appels aan een boom

hangen we aan de liefde

Ze brengt ons voort

voedt ons

draagt ons

Ze geeft ons glans

Ze legt een veelheid bomen in ons

die leven als wij sterven


Gerijpt laten we los

Als we ‘gerijpt’ loslaten zien als doorgeven, dan zorgen we goed voor elkaar, voor de aarde en de toekomstige generaties, en blijven wij leven. Wanneer tijdens ons leven loslaten wordt beleefd als ‘na ons de zondvloed’, dan wanen we ons bezitter van de aarde en laten we de aarde en toekomstige generaties in de steek, en vernietigen we onszelf. We hebben sprekers uitgenodigd die in hun voordrachten kenbaar maken dat zij de mens zien als onderdeel van een intergenerationele keten, een keten die mensen uit het verleden, heden en toekomst verbindt.  Sprekers die vanuit hun perspectief de mogelijkheden en opgaven hierbij toelichten. Tevens is er een filmmiddag over dit thema. En uiteraard is er weer muziek. Want muziek is een vorm van communicatie die verbindt en zorgt voor verbinding tussen verleden en toekomst.

Dirk Meijer, voorzitter commissie Zin op Zondag.  

dirkbinnemeijer@gmail.com