Open tafel

De ‘Open tafel’ bestaat uit een groep mensen die regelmatig met elkaar een maaltijd nuttigt, bereid door een vaste groep kokers. Veel mensen maken hier gebruik van. Natuurlijk is iedereen van harte welkom om mee te eten, maar de nadruk ligt op ouderen en alleenstaanden. We zien graag nieuwe gasten en ook nieuwe kokers en kooksters.

 

Elke tweede dinsdag van de maanden oktober tot en met mei komen we bij elkaar in de benedenzaal (of in de grote zaal) van De Ontmoeting.


Tijd: dinsdagavond vanaf 17.15 uur welkom. De maaltijd begint om 17.30 uur.

Data: 8 oktober,12 november,10 december, 14 januari, 11februari,11 maart,8 april  en 13 mei

Kosten € 6 per maaltijd.

Opgave: uiterlijk tot vrijdag ervoor 14.00 uur bij:

Stanny van Barneveld, tel: 0318-576154, e-mail: stansanne@gmail.com