Raad van Kerken en pastoresconvent

Vrijzinnigen Bennekom, hoewel zelf geen kerk, werkt in de Raad van Kerken Bennekom samen met een aantal kerken om activiteiten rond levensbeschouwing te kunnen versterken.

Komende activiteiten 

raad van kerken

Activiteiten van Bennekomse kerken

Graag attenderen wij de lezer op de activiteiten van de Hervormde Gemeente, de Gereformeerde Kerk en de Rooms-katholieke Parochie in Bennekom. Deze geven gezamenlijk het zgn. ‘Groene Boekje’ uit, waarin u een gevarieerd aan- bod vindt van allerlei lezingen, cursussen en kringen. U kunt dit boekje meenemen uit onze eigen Ontmoeting of uit de Openbare Bibliotheek.

hetgroeneboekje.nu

 

Pastoresconvent Bennekom

Voorgangers van diverse kerken in Bennekom hebben regelmatig contact met elkaar in het zg. Pastoresconvent Bennekom.

Het gaat niet alleen om predikanten en pastores van kerken die aangesloten zijn bij de Raad van Kerken Bennekom (RvKB). Ook predikanten van andere kerkgenootschappen zijn betrokken bij dit informele contact, evenals de geestelijk verzorger van Opella. Door het jaar heen hebben zij overleg over activiteiten die georganiseerd worden door de Raad van Kerken Bennekom. Maar ook andere onderwerpen komen aan de orde. Daarnaast is er gelegenheid om over geloofszaken te spreken of om op informele wijze over bepaalde onderwerpen van gedachten te wisselen.

Bij de vergaderingen van het Pastoresconvent Bennekom is een vertegenwoordiger van de Raad van Kerken Bennekom aanwezig en andersom is dat ook het geval.

 

Het Pastoresconvent Bennekom is in januari 1991 opgericht.

Voor contact: ds. Anne Verbaan, tel. O318-225187, am@verbania.nl

 

V.l.n.r. Gilles Ampt (RK geloofsgemeenschap), Anne Verbaan (Hervormd, wijk oost), Tonie van Zetten (Hervormd, wijk west), Marcel Wielhouwer (geestelijk verzorger/ethiekadviseur Opella), Garbrich Baalbergen (Brinkstraatkerk), Roos van Doorn (Vrijzinnigen). Op de foto ontbreken: Kasper Kruithof (Vrije Evangelische gemeente) en Olga Meijer (voorzitter Raad van Kerken Bennekom).