Wie zijn wij?

Vrijzinnigen Bennekom is een vereniging die deel uitmaakt van ‘Vrijzinnigen Nederland’.  In ons gebouw ‘De Ontmoeting’ komen mensen bij elkaar die vorm en inhoud geven aan levensbeschouwelijke inzichten en aan hun sociale en maatschappelijke betrokkenheid.
Voor de leden zijn ‘dynamiek, diversiteit’ en ‘verandering’ sleutelwoorden.
We putten uit alle wereldreligies, maar ook uit het humanisme en andere bronnen van wijsheid,levensfilosofie en eigentijdse spiritualiteit. Ook wetenschap en kunst inspireren ons. Samen verwonderen we ons over de diversiteit van het bestaan en we zoeken met elkaar naar de diepere zin en betekenis ervan, waarbij mededogen met al wat leeft centraal staat.
‘Vrijzinnigheid’ wordt gekenmerkt door: openheid, vrijheid, verantwoordelijkheid en verdraagzaamheid. Niemand heeft immers de waarheid in pacht; ieders persoonlijke levensbeschouwing telt. Onze grondhouding is ‘respectvolle uitwisseling’ en ‘leren van en met elkaar’. Die houding wordt gezien als essentieel voor persoonlijke groei en draagt bij tot het tolerant met elkaar omgaan in een complexe, multiculturele samenleving.

Vrijzinnigen Bennekom biedt:
– een plaats voor mensen om het leven te vieren vanuit ondogmatische bezinning
– ruimte voor mensen met diverse levensbeschouwelijke inzichten
– begeleiding en ondersteuning bij de (persoonlijke) zoektocht naar zingeving en  spiritualiteit
– bijdragen aan maatschappelijke waarden als levensbeschouwelijke bezinning, kunst  & cultuur, duurzaamheid  en tolerantie
– inspiratie tot het nemen van maatschappelijke verantwoordelijkheid
– geestelijke begeleiding bij levensvragen en op belangrijke levensmomenten
– stimulansen tot samenwerken met andere levensbeschouwelijke instellingen en spirituele organisaties

Vrijzinnigen Bennekom telt een kleine 200 leden die met elkaar een veelkleurige, levensbeschouwelijke gemeenschap mensen vormen. Een gemeenschap die zoekt naar evenwicht tussen rede, intuïtie, gevoel, beleving en ervaring.