Cursussen en kringen

 

Informatie bij Loek Treep, tel. 0317-424962, e-mail: treep@upcmail.nl

In de Ontmoeting liggen onze flyers 

Opgave

Inschrijving voor één of meer activiteiten kan via de website. De opgave voor een programmaonderdeel  is definitief na betaling.

Bij de kosten worden twee bedragen gehanteerd met een verschil van (ongeveer) 25%, te weten voor leden/begunstigers en voor diegenen die géén lid of begunstiger zijn. De prijzen voor leden/begunstigers gelden ook voor de leden/begunstigers van andere afdelingen van Vrijzinnigen Nederland. Leden/begunstigers kunnen gratis deelnemen aan gespreksgroepen geleid door de eigen voorganger.

Opgave via de website

Leden hebben een code gekregen om zich aan te melden , ook als ze elders lid zijn. Opgave is voor elke activiteit  apart. Betaling gaat via Ticketkantoor en  iDeal. 

Plaatsing

De activiteiten kennen een maximum aantal deelnemers. De volgorde van binnenkomst van de inschrijving en betaling is bepalend voor plaatsing. De ervaring heeft geleerd dat veel activiteiten snel volgeboekt zijn: ‘wie het eerst komt, het eerst maalt’.

Opgave blijft mogelijk voor activiteiten waarvoor het aantal inschrijvingen het maximum aantal nog niet heeft bereikt; raadpleeg zo mogelijk de website.

Als er bij te weinig deelnemers een activiteit niet doorgaat, zal het betreffende bedrag uiteraard worden gerestitueerd.

Enige weken voor het begin van de activiteit ontvangt u per mail een herinnering met verdere informatie.

Als een inschrijving wordt ingetrokken door de deelnemer dan vindt restitutie van het inschrijfgeld in de regel plaats als u een plaatsvervanger heeft. Bij verhindering om een activiteit te volgen vindt alleen in uitzonderlijke gevallen restitutie van (een deel van) het inschrijfgeld plaats.

De activiteiten vinden plaats in: de Ontmoeting, Emmalaan 1 te Bennekom, tenzij anders aangegeven.