Cursussen en kringen

Informatie bij Loek Treep, tel. 0317-424962, e-mail: treep@upcmail.nl

Opgave

Inschrijving voor één of meer activiteiten kan bij voorkeur via de website. De opgave voor een programmaonderdeel  is definitief na betaling.

Bij de kosten worden twee bedragen gehanteerd met een verschil van 25%, te weten voor leden/begunstigers en voor diegenen die géén lid of begunstiger zijn. De prijzen voor leden/begunstigers gelden ook voor de leden/begunstigers van andere afdelingen van Vrijzinnigen Nederland.

Opgave via de website

U geeft aan of u wel of geen lid/begunstiger bent en aan welke activiteiten u mee wilt doen. De kosten worden automatisch bij elkaar opgeteld. U maakt het totaalbedrag over volgens de aanwijzingen.Dit kan per ideal. Of later via de bank.

Plaatsing

De activiteiten kennen meestal een maximum aantal deelnemers. De volgorde van binnenkomst van de inschrijving en betaling is bepalend voor plaatsing. De ervaring heeft geleerd dat veel activiteiten snel volgeboekt zijn: ‘wie het eerst komt, het eerst maalt’.

Opgave blijft mogelijk voor activiteiten waarvoor het aantal inschrijvingen het maximum aantal nog niet heeft bereikt; raadpleeg zo mogelijk de website

Als er bij te weinig deelnemers een activiteit niet doorgaat, zal het betreffende bedrag uiteraard worden gerestitueerd.

Enige weken voor het begin van de activiteit ontvangt u per mail of, als het niet anders kan, schriftelijk een herinnering met verdere informatie.

Als een inschrijving wordt ingetrokken door de deelnemer dan vindt restitutie van het inschrijfgeld in de regel plaats als u een plaatsvervanger heeft. Bij verhindering om een activiteit te volgen vindt alleen in uitzonderlijke gevallen restitutie van (een deel van) het inschrijfgeld plaats.

De activiteiten vinden plaats in: de Ontmoeting, Emmalaan 1 te Bennekom, tenzij anders aangegeven.


Zoeken


Nieuwsbrief


Blijf op de hoogte en schrijf je in voor onze nieuwsbrief!

Een robot (of spam-script) Een mens
Volledige naam E-mailadres