Vieringen

Elke zondag is er om 10.30 uur een samenkomst. Naast gastvoorgangers gaat onze eigen voorganger Roos van Doorn ongeveer negentien maal per jaar voor. Met enige regelmaat heeft de zondagse samenkomst ook een heel een ander karakter. Zo wordt er dit seizoen vier keer een verdiepende lezing gehouden in het kader van Zin op zondag. Diverse sprekers belichten dit seizoen vanuit verschillende standpunten het thema ‘Doorgeven’. Deze zondagochtenden worden door diverse musici omlijst. 

Drie keer per jaar vindt er een stilteviering plaats. Meditaties worden afgewisseld met verdiepende teksten en/of muzikale fragmenten. Op de resterende zondagen wordt geëxperimenteerd met nieuwe vormen. Eén keer per maand (van september tot en met juni) ondersteunt onze eigen cantorij de vieringen. Voorlopig in de corona tijd nog niet.

Er is ringleiding aanwezig.

Na afloop van alle bijeenkomsten is er gelegenheid tot gesprek en ontmoeting onder het genot van een kop koffie of thee. 

 

Agenda ».