Organisatie

Als afdeling Bennekom van Vrijzinnigen Nederland (verder genoemd Vrijzinnigen Bennekom) vormen wij een gemeenschap van zinzoekende en zingevende mensen, die steeds opnieuw vorm en inhoud willen geven aan hun geloof en levensopvatting. Van oudsher zoeken we onze inspiratie in vrijzinnig-christelijke en religieus-humanistische bronnen. Meer en meer ondernemen we de zoektocht naar wat niet-westerse geloofsbronnen, filosofen en mystici ons te zeggen hebben. De spiritualiteit van Vrijzinnigen Bennekom wordt gevoed door een diepgeworteld vertrouwen dat dit leven vervuld is van zin. Een voortdurende verwondering over het bestaan voedt dit vertrouwen.

Concrete uitwerking
Bovenomschreven kern werken we uit door steeds op zoek te gaan naar vormen van moderne religiositeit en eigentijdse geloofsbeleving. We zoeken daarbij naar verbindingen tussen religie, wetenschap, kunst, cultuur en natuur. We ervaren ruimte om vragen te stellen, die worden opgeroepen door het leven van alledag. De leden van onze vereniging zijn kritische en maatschappelijk geëngageerde mensen, die actief in het leven staan. Ter inspiratie en om ons te bezinnen op maatschappelijke ontwikkelingen en onze verantwoordelijkheid als gemeenschap en als mens, wordt er ieder jaar een rijk programma aangeboden. We ontmoeten elkaar bij:
1) gemeenschappelijke vieringen;
2) bezinningssamenkomsten, cursussen en lezingen gericht op levens- en maatschappelijke vragen, spirituele en persoonlijke ontwikkeling, cultuur, wetenschap, esoterie;
3) exposities, muziekuitvoeringen, filmbesprekingen, toneelvoorstellingen, activiteiten voor natuurbeleving.
Daarnaast wordt er individuele professionele geestelijke begeleiding geboden.

Ontwikkeling
Op 9 juli 1937 werd de Bennekomse afdeling van de NPB opgericht. In de jaren ’50 werd een eigen gemeenschapsruimte gebouwd specifiek ontworpen en ingericht als een grote ontmoetingsruimte, de Ontmoetingskerk genoemd. De ontmoeting met elkaar heeft vanaf het begin centraal gestaan. Enkele jaren geleden is het gebouw volledig aangepast aan de eisen van deze tijd. Door de flexibele indeling en goede akoestiek wordt de ruimte voor allerlei doeleinden gebruikt. Het gebouw biedt bijvoorbeeld een podium aan De Spelgroep, al meer dan 50 jaar een bont gezelschap van jonge en oude enthousiaste mensen die onder professionele leiding toneelstukken spelen die stof tot nadenken geven.
De zeer pluriforme gemeenschap wordt op dit moment gevormd door ruim  200 leden/ begunstigers. Mensen die belang hechten aan spiritualiteit en mensen die behoefte hebben aan het zoeken naar zingeving. Ook mensen die hun kerk hebben verlaten, vinden hier een ontmoetingsplek om al zoekend samen verder te gaan.
De bezinningsbijeenkomsten en een aantal lezingen en cursussen worden ook bezocht door belangstellenden buiten onze afdeling. Hen verwelkomen wij natuurlijk graag.
We merken ook dat het samen ervaren van gemeenschap, naast onze eigen spirituele en persoonlijke ontwikkeling gevoed in cursussen en lezingen, essentieel is. We denken daarom dat er in de toekomst plaats moet blijven voor gezamenlijke vieringen. We zijn zoekend naar vormen en rituelen die die ervaring van verbondenheid, de verbinding met het geestelijke of goddelijke, de numineuze ervaring of hoe je het noemen wilt in onze vieringen bevorderen. De viering kan allerlei vormen krijgen en door verschillende mensen worden voorbereid en uitgevoerd.

Samenwerking met anderen
Wij zijn aangesloten bij de landelijke Vrijzinnigen Nederland. Ook zijn wij lid van de Raad van Kerken in Bennekom, hoewel wij zelf geen kerk zijn. De voorganger werkt samen met landelijke en regionale vrijzinnige collega’s en heeft daarnaast contact met een aantal Bennekomse predikanten.